Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

CAD_CAM Principles and ApplicationMechatronic Modeling and Simulation Using Bond GraphsProduct Design and DevelopmentTheory of machines and mechanisms

CAD/CAM: Principles and applications

Mechatronic Modeling and Simulation Using Bond GraphsProduct Design and DevelopmentTheory of machines and mechanisms
Cơ sở công nghệ chế tạo máyEngineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th editionEngineering metrology and measurementsEngineering fundamentals: an introduction to engineering
Cơ sở công nghệ chế tạo máyEngineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th editionEngineering metrology and measurementsEngineering fundamentals: an introduction to engineering
Vật liệu học cơ sởComputer aided design a conceptual approachCông nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặtMetal cutting theory and practice
Vật liệu học cơ sởComputer aided design a conceptual approachCông nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặtMetal cutting theory and practice
Precision machining technologySmart manufacturing innovation and transformationProgramming of CNC machinesTheory and design of CNC systems
Precision machining technologySmart manufacturing innovation and transformationProgramming of CNC machinesTheory and design of CNC systems
Automotive machiningCơ sở thiết kế máyCác phương pháp gia công tiên tiếnFundamentals of materials science and engineering: An integrated approach. Fifth edition
Automotive machiningCơ sở thiết kế máyCác phương pháp gia công tiên tiếnFundamentals of materials science and engineering: An integrated approach. Fifth edition
Engineering fundamentals: an introduction to engineeringFundamentals of geometric dimensioning and tolerancingMachining of hard materialsModern control engineering: Fifth edition
Engineering fundamentals: an introduction to engineeringFundamentals of geometric dimensioning and tolerancingMachining of hard materialsModern control engineering: Fifth edition
CNC machining handbookEngineering Your Future, Second editionJigs and fixturesMachine elements: Life and design
CNC machining handbookEngineering Your Future, Second editionJigs and fixturesModern control engineering: Fifth edition
Machining technology: Machine tools and operationsSix sigma for managersMastering CAD/CAMThe mechanical systems design handbook: Modeling, measurement, and control; robotics
Machining technology: Machine tools and operationsSix sigma for managersMastering CAD/CAMThe mechanical systems design handbook: Modeling, measurement, and control; robotics
Strength of materials: A unified theoryIntroduction to Autonomous Mobile RobotGrinding technology: Theory and applications of machining with abrasivesAdvanced computer-aided fixture design
Strength of materials: A unified theoryIntroduction to Autonomous Mobile RobotGrinding technology: Theory and applications of machining with abrasivesAdvanced computer-aided fixture design
Coaching for performance: Growing human potential and purpose - The principles and practice of coaching and leadershipFundamentals of machining and machine toolsComputer aided fixture designPrinciples of CAD/CAM/CAE systems
Coaching for performance: Growing human potential and purpose - The principles and practice of coaching and leadershipFundamentals of machining and machine toolsComputer aided fixture designPrinciples of CAD/CAM/CAE systems
Công nghệ CNCGiáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loạiPhương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình MatlabCơ ứng dụng trong kỹ thuật
Công nghệ CNCGiáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loạiPhương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình MatlabCơ ứng dụng trong kỹ thuật
Điều khiển khí nén và thủy lựcGiáo trình luyện thép lò thổi oxyGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máyGiáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt
Điều khiển khí nén và thủy lựcGiáo trình luyện thép lò thổi oxyGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máyGiáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt
Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiệnHệ thống sản xuất Hoạch định và kiểm soát tồn kho Cơ khí đại cương
Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiệnHệ thống sản xuấtHoạch định và kiểm soát tồn khoCơ khí đại cương
Hệ thống điều khiển quá trìnhKỹ thuật tiệniáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loạiGiáo trình công nghệ hàn Lý thuyết và ứng dụng
Hệ thống điều khiển quá trìnhKỹ thuật tiệnGiáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loạiGiáo trình công nghệ hàn Lý thuyết và ứng dụng
Vẽ cơ sởThực hành ảo vận hành máy tiện và máy phay CNCDrawing workbook for Engineering drawing and design (sixth edition)Thực hành Nguội - gò - hàn
Vẽ cơ sởThực hành ảo vận hành máy tiện và máy phay CNCDrawing workbook for Engineering drawing and design (sixth edition) Thực hành nguội - gò - hàn
Hoạch định nguồn lực sản xuất MRPIIMechanical Engineering DesignRobots, Androids and Animatrons Technology of machine tools (fifth edition)
Hoạch định nguồn lực sản xuất MRPIIMechanical Engineering DesignRobots, Androids and AnimatronsTechnology of machine tools (fifth edition)
Vector mechanics for engineers: staticsElectromechanical design handbookCông nghệ chế tạo máyGiáo trình thiết kế máy công cụ
Vector mechanics for engineers: staticsElectromechanical design handbookCông nghệ chế tạo máyGiáo trình thiết kế máy công cụ
Bài tập Cơ kỹ thuậtMáy nén khíPhân tích truyền nhiệt hàn và ứng dụngKỹ thuật sửa chữa máy công cụ
Bài tập Cơ kỹ thuậtMáy nén khíPhân tích truyền nhiệt hàn và ứng dụngKỹ thuật sửa chữa máy công cụ
Giáo trình thiết bị cơ khí xưởng luyện thép lò điện Gia công kim loại và an toàn trong công nghiệpGiáo trình công nghệ kỹ thuật hàn Thực hành cơ khí 3: gia công cắt gọt
Giáo trình thiết bị cơ khí xưởng luyện thép lò điệnGia công kim loại và an toàn trong công nghiệpGiáo trình công nghệ kỹ thuật hànThực hành cơ khí 3: gia công cắt gọt
Bài tập vẽ kỹ thuật hướng dẫn và bài giải có ứng dụng AutocadGiáo trình màiGiáo trình gia công nguội cơ bảnGiáo trình phay
Bài tập vẽ kỹ thuật hướng dẫn và bài giải có ứng dụng AutocadGiáo trình màiGiáo trình gia công nguội cơ bảnGiáo trình Phay
Giáo trình tiện - phay - bào nâng caoGiáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNCGiáo trình gia công trên máy CNCGiáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại bằng tia Rơnghen và Gamma
Giáo trình tiện - phay - bào nâng caoGiáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNCGiáo trình gia công trên máy CNCGiáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại bằng tia Rơnghen và Gamma
Building your own robots Disign and build your frist robotDimensioning and tolerancing handbookProbability, Reliability, and Statistical Methods in Engineering DesignThe mechanical design process
Building your own robots Disign and build your frist robotDimensioning and tolerancing handbookProbability, Reliability, and Statistical Methods in Engineering DesignThe mechanical design process
Project-Based Autocad Darren J.ManningDimensioning and tolerancing handbookVận trù mờVận trù ngẫu nhiên
Project-Based Autocad Darren J.ManningDimensioning and tolerancing handbookVận trù mờVận trù ngẫu nhiên
Vật liệu xây dựngV - CNC máy phay, máy tiện và hướng dẫn sử dụng omegaThực hành uốn NCInjection Molding Handbook Volume
Vật liệu xây dựngV- CNC máy phay – máy tiện và hướng dẫn sử dụng OmegaThực hành uốn NCInjection Molding Handbook Volume
Injection Molding Handbook Volume 2Sustainable Energy TechnologiesHands On Machine Learning with Scikit Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent SystemsKỹ thuật CAD/CAE
Injection Molding Handbook Volume 2Sustainable Energy TechnologiesHands On Machine Learning with Scikit Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent SystemsKỹ thuật CAD/CAE
Vật liệu kim loại màu Vật liệu cơ khí Thực hành kiểm tra phá hỏngThực hành kiểm tra không phá hỏng
Vật liệu kim loại màuVật liệu cơ khíThực hành kiểm tra phá hỏngThực hành kiểm tra không phá hỏng
Vật liệu họcvẽ cơ sở tập 1Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khíGiáo trình cơ khí đại cương
Vật liệu họcVẽ cơ sở tập 1Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khíGiáo trình cơ khí đại cương
Đồ gá cơ khí và tự động hóaKỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khíCơ sở thiết kế máy và chi tiết máy (Vũ Ngọc Pi)Lập trình gia công khuôn nâng cao với Mastercam 10 & 12
Đồ gá cơ khí và tự động hóaKỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khíCơ sở thiết kế máy và chi tiết máy (Vũ Ngọc Pi)Lập trình gia công khuôn nâng cao với Mastercam 10 & 12
Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máyGiáo trình tin học chuyên ngành cơ học biến dạng và cán kim loạiThiết bị và thiết kế xưởng nhiệt luyệnMachine Tools Handbook: Design and Operation
Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máyGiáo trình tin học chuyên ngành cơ học biến dạng và cán kim loạiThiết bị và thiết kế xưởng nhiệt luyệnMachine Tools Handbook: Design and Operation
Maintenance Engineering Handbook, Eighth editionSổ tay nhiệt luyện T.1Sổ tay nhiệt luyện T.2Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp
Maintenance Engineering Handbook, Eighth editionSổ tay nhiệt luyện T.1Sổ tay nhiệt luyện T.2Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp
Công nghệ chế tạo bánh răngCơ Điện tử- Các thành phần cơ bảnLý thuyết Thiết kế sản phẩm công nghiệpMachine learning Hands-on for developers and technical professionals
Công nghệ chế tạo bánh răngCơ Điện tử - Các thành phần cơ bảnLý thuyết Thiết kế sản phẩm công nghiệpMachine Learning: Hands-On for Developers and Technical Professionals
Sản xuất thép tấm và thép băngTự động hóa tính toán thiết kế chi tiết máyIntroduction to Mobile Robot ControlPath planning of cooperative mobile robots using discrete event models
Sản xuất thép tấm và thép băngTự động hóa tính toán thiết kế chi tiết máyIntroduction to Mobile Robot ControlPath planning of cooperative mobile robots using discrete event model
Reverse Engineering: Technology of ReinventionTừ điển công nghệ cơ khí và luyện kim Anh - ViệtVật liệu cơ khí Từ điển kỹ thuật cơ khí thông dụng Anh Việt
Reverse Engineering: Technology of ReinventionTừ điển công nghệ cơ khí và luyện kim Anh - ViệtVật liệu cơ khíTừ điển kỹ thuật cơ khí thông dụng Anh Việt
Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo kiểm cơ khíRobot hàn công nghiệpIntroduction to Machine LearningGasoline Compression Ignition Technology
Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo kiểm cơ khíRobot Hàn công nghiệpIntroduction to Machine LearningGasoline Compression Ignition Technology
Modelling in Mechanical Engineering and MechatronicsHeat Exchanger Design Handbook second editionProcess Dynamics and ControlCogeneration Fuel Cellsorption Air Conditioning Systems
Modelling in Mechanical Engineering and MechatronicsHeat Exchanger Design Handbook second editionProcess Dynamics and ControlCogeneration Fuel Cellsorption Air Conditioning Systems
Pneumatic controlsMatlab for engineers (Fourth edition)Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máyKiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê
Pneumatic controlsMatlab for engineers (Fourth edition)Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máyKiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê
Lý thuyết tạo hình bề mặt chi tiết quangMáy xúc thủy lựcPhân tích thiết kế cơ khíSổ tay thực hành chế tạo máy
Lý thuyết tạo hình bề mặt chi tiết quangMáy xúc thủy lựcPhân tích thiết kế cơ khíSổ tay thực hành chế tạo máy
Vẽ kỹ thuật có hướng dẫn ứng dụng AutocadDesign and Analysis of ExperimentsInjection Mold Design EngineeringDie Casting Engineering A hydraulic, thermal, and mechanical process
Vẽ kỹ thuật có hướng dẫn ứng dụng AutocadDesign and Analysis of ExperimentsInjection Mold Design EngineeringDie Casting Engineering A hydraulic, thermal, and mechanical process
High Integrity Die Casting ProcessesCơ sở lập trình tự động hóa tính toán thiết kế với VB & VBA trong môi trường Autocad

A Practical Guide to Design for Additive Manufacturing

Alternative Fuels for Internal Combustion Engines: Green Energy
High Integrity Die Casting ProcessesCơ sở lập trình tự động hóa tính toán thiết kế với VB & VBA trong môi trường AutocadA Practical Guide to Design for Additive ManufacturingAlternative Fuels for Internal Combustion Engines: Green Energy
Giáo trình công nghệ chế tạo máy IDesign of Jigs, Fixtures and Press Tools (second edition)Cơ sở kỹ thuật CNC tiện & phay: Giáo trình cho sinh viên và học viên cao học khối kỹ thuậtATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)
Giáo trình công nghệ chế tạo máy IDesign of Jigs, Fixtures and Press Tools (second edition)Cơ sở kỹ thuật CNC tiện & phay: Giáo trình cho sinh viên và học viên cao học khối kỹ thuậtATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)
Gia công cơ khí ( Tủ sách kỹ thuật cơ khí)Gia công CNC và đo lường chính xác (Tủ Sách Kỹ Thuật Cơ Khí)Động lực học máy Công nghệ nhiệt luyện
Gia công cơ khí ( Tủ sách kỹ thuật cơ khí)Gia công CNC và đo lường chính xác (Tủ Sách Kỹ Thuật Cơ Khí)Động lực học máyCông nghệ nhiệt luyện
Công nghệ hàn thép và hợp kim khó hànCông nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học ( Sách dùng cho sinh viên các trường ĐH kỹ thuật)Máy búa và máy ép thủy lực Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
Công nghệ hàn thép và hợp kim khó hànCông nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học ( Sách dùng cho sinh viên các trường ĐH kỹ thuật)Máy búa và máy ép thủy lựcHướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
Giáo trình sức bền vật liệuChế độ cắt gia công cơ khí Cơ sở máy công cụCách giải một số bài toán nâng cao trong hình học họa hình Phạm Văn Nhuần
Giáo trình sức bền vật liệuChế độ cắt gia công cơ khíCơ sở máy công cụCách giải một số bài toán nâng cao trong hình học họa hình
Cơ sở lý thuyết mỏi Đồ gá (Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo )Nhiệt luyện kim loại (Sách dạy nghề) Sản xuất và lắp ráp đường ống
Cơ sở lý thuyết mỏiĐồ gá (Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo )Nhiệt Luyện Kim Loại (Sách dạy nghề)Sản xuất và lắp ráp đường ống
Sổ tay Gia công cơ (Dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo).Tự động hóa thiết kế cơ khí Thiết kế hệ quang Advanced Machining Processes Hassan
Sổ tay Gia công cơ (Dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo).Tự động hóa thiết kế cơ khíThiết kế hệ quangAdvanced Machining Processes Hassan
Giáo trình thiết kế dụng cụ cắtĐộng lực học máy trụcModern machining technology: A Practical GuideThe Mechatronics Handbook
Giáo trình thiết kế dụng cụ cắtĐộng lực học máy trụcModern machining technology: A Practical GuideThe Mechatronics Handbook
Gia công bằng tia lửa điện giải pháp tích hợp công nghệ, nâng cao hiệu quả gia công và những ứng dụngPhương pháp ra quyết định đa tiêu chí và ứng dụng trong gia công cơ khíCơ sở tự động hóa trong ngành cơ khíGiáo trình vật liệu học
Gia công bằng tia lửa điện giải pháp tích hợp công nghệ, nâng cao hiệu quả gia công và những ứng dụngPhương pháp ra quyết định đa tiêu chí và ứng dụng trong gia công cơ khíCơ sở tự động hóa trong ngành cơ khíGiáo trình vật liệu học
Lý thuyết ăn khớp bánh răng không gian tiếp xúc Elip với màng dầu thủy động và hệ thống bánh răng ma sát lănCông nghệ chế tạo bánh răng Dùng cho giảng dạy, nghiên cứu và sản xuấtCơ sở máy công cụKỹ thuật gò cơ bản
Lý thuyết ăn khớp bánh răng không gian tiếp xúc Elip với màng dầu thủy động và hệ thống bánh răng ma sát lănCông nghệ chế tạo bánh răng Dùng cho giảng dạy, nghiên cứu và sản xuấtCơ sở máy công cụKỹ thuật gò cơ bản
Kỹ thuật hàn (Jang Hyung Soon)Hướng dẫn thiết kế công việcGiáo trình Robot công nghiệpRobot dưới nước
Kỹ thuật hàn ( Jang Hyung Soon)Hướng dẫn thiết kế công việcGiáo trình Robot công nghiệpRobot dưới nước
Robot công nghiệp Cấu trúc, động học và động lực họcGiáo trình đồ gáThiết bị và công nghệ đúc phôi thépPhương pháp phần tử hữu hạn lý thuyết và bài tập. Tập 1
Robot công nghiệp Cấu trúc, động học và động lực họcGiáo trình đồ gáThiết bị và công nghệ đúc phôi thépPhương pháp phần tử hữu hạn lý thuyết và bài tập. Tập 1
Phương pháp phần tử hữu hạn lý thuyết và bài tập. Tập 2Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụGiáo trình công nghệ chế tạo máy 2Giáo trình Mô hình hoá hình học
Phương pháp phần tử hữu hạn lý thuyết và bài tập. Tập 2Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụGiáo trình công nghệ chế tạo máy 2Giáo trình Mô hình hoá hình học