Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

CAD_CAM Principles and ApplicationMechatronic Modeling and Simulation Using Bond GraphsProduct Design and DevelopmentTheory of machines and mechanisms

CAD/CAM: Principles and applications

Mechatronic Modeling and Simulation Using Bond GraphsProduct Design and DevelopmentTheory of machines and mechanisms
Cơ sở công nghệ chế tạo máyEngineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th editionEngineering metrology and measurementsEngineering fundamentals: an introduction to engineering
Cơ sở công nghệ chế tạo máyEngineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th editionEngineering metrology and measurementsEngineering fundamentals: an introduction to engineering
Vật liệu học cơ sởComputer aided design a conceptual approachCông nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặtMetal cutting theory and practice
Vật liệu học cơ sởComputer aided design a conceptual approachCông nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặtMetal cutting theory and practice
Precision machining technologySmart manufacturing innovation and transformationProgramming of CNC machinesTheory and design of CNC systems
Precision machining technologySmart manufacturing innovation and transformationProgramming of CNC machinesTheory and design of CNC systems
Automotive machiningCơ sở thiết kế máyCác phương pháp gia công tiên tiếnFundamentals of materials science and engineering: An integrated approach. Fifth edition
Automotive machiningCơ sở thiết kế máyCác phương pháp gia công tiên tiếnFundamentals of materials science and engineering: An integrated approach. Fifth edition
Engineering fundamentals: an introduction to engineeringFundamentals of geometric dimensioning and tolerancingMachining of hard materialsModern control engineering: Fifth edition
Engineering fundamentals: an introduction to engineeringFundamentals of geometric dimensioning and tolerancingMachining of hard materialsModern control engineering: Fifth edition
CNC machining handbookEngineering Your Future, Second editionJigs and fixturesMachine elements: Life and design
CNC machining handbookEngineering Your Future, Second editionJigs and fixturesModern control engineering: Fifth edition
Machining technology: Machine tools and operationsSix sigma for managersMastering CAD/CAMThe mechanical systems design handbook: Modeling, measurement, and control; robotics
Machining technology: Machine tools and operationsSix sigma for managersMastering CAD/CAMThe mechanical systems design handbook: Modeling, measurement, and control; robotics
Strength of materials: A unified theoryIntroduction to Autonomous Mobile RobotGrinding technology: Theory and applications of machining with abrasivesAdvanced computer-aided fixture design
Strength of materials: A unified theoryIntroduction to Autonomous Mobile RobotGrinding technology: Theory and applications of machining with abrasivesAdvanced computer-aided fixture design
Coaching for performance: Growing human potential and purpose - The principles and practice of coaching and leadershipFundamentals of machining and machine toolsComputer aided fixture designPrinciples of CAD/CAM/CAE systems
Coaching for performance: Growing human potential and purpose - The principles and practice of coaching and leadershipFundamentals of machining and machine toolsComputer aided fixture designPrinciples of CAD/CAM/CAE systems
Công nghệ CNCGiáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loạiPhương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình MatlabCơ ứng dụng trong kỹ thuật
Công nghệ CNCGiáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loạiPhương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình MatlabCơ ứng dụng trong kỹ thuật
Điều khiển khí nén và thủy lựcGiáo trình luyện thép lò thổi oxyGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máyGiáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt
Điều khiển khí nén và thủy lựcGiáo trình luyện thép lò thổi oxyGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máyGiáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt
Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiệnHệ thống sản xuất Hoạch định và kiểm soát tồn kho Cơ khí đại cương
Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiệnHệ thống sản xuấtHoạch định và kiểm soát tồn khoCơ khí đại cương
Hệ thống điều khiển quá trìnhKỹ thuật tiệniáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loạiGiáo trình công nghệ hàn Lý thuyết và ứng dụng
Hệ thống điều khiển quá trìnhKỹ thuật tiệnGiáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loạiGiáo trình công nghệ hàn Lý thuyết và ứng dụng
Vẽ cơ sởThực hành ảo vận hành máy tiện và máy phay CNCDrawing workbook for Engineering drawing and design (sixth edition)Thực hành Nguội - gò - hàn
Vẽ cơ sởThực hành ảo vận hành máy tiện và máy phay CNCDrawing workbook for Engineering drawing and design (sixth edition) Thực hành nguội - gò - hàn
Hoạch định nguồn lực sản xuất MRPIIMechanical Engineering DesignRobots, Androids and Animatrons Technology of machine tools (fifth edition)
Hoạch định nguồn lực sản xuất MRPIIMechanical Engineering DesignRobots, Androids and AnimatronsTechnology of machine tools (fifth edition)
Vector mechanics for engineers: staticsElectromechanical design handbookCông nghệ chế tạo máyGiáo trình thiết kế máy công cụ
Vector mechanics for engineers: staticsElectromechanical design handbookCông nghệ chế tạo máyGiáo trình thiết kế máy công cụ
Bài tập Cơ kỹ thuậtMáy nén khíPhân tích truyền nhiệt hàn và ứng dụngKỹ thuật sửa chữa máy công cụ
Bài tập Cơ kỹ thuậtMáy nén khíPhân tích truyền nhiệt hàn và ứng dụngKỹ thuật sửa chữa máy công cụ
Giáo trình thiết bị cơ khí xưởng luyện thép lò điện Gia công kim loại và an toàn trong công nghiệpGiáo trình công nghệ kỹ thuật hàn Thực hành cơ khí 3: gia công cắt gọt
Giáo trình thiết bị cơ khí xưởng luyện thép lò điệnGia công kim loại và an toàn trong công nghiệpGiáo trình công nghệ kỹ thuật hànThực hành cơ khí 3: gia công cắt gọt
Bài tập vẽ kỹ thuật hướng dẫn và bài giải có ứng dụng AutocadGiáo trình màiGiáo trình gia công nguội cơ bảnGiáo trình phay
Bài tập vẽ kỹ thuật hướng dẫn và bài giải có ứng dụng AutocadGiáo trình màiGiáo trình gia công nguội cơ bảnGiáo trình Phay
Giáo trình tiện - phay - bào nâng caoGiáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNCGiáo trình gia công trên máy CNCGiáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại bằng tia Rơnghen và Gamma
Giáo trình tiện - phay - bào nâng caoGiáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNCGiáo trình gia công trên máy CNCGiáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại bằng tia Rơnghen và Gamma
Building your own robots Disign and build your frist robotDimensioning and tolerancing handbookProbability, Reliability, and Statistical Methods in Engineering DesignThe mechanical design process
Building your own robots Disign and build your frist robotDimensioning and tolerancing handbookProbability, Reliability, and Statistical Methods in Engineering DesignThe mechanical design process
Project-Based Autocad Darren J.ManningDimensioning and tolerancing handbook
Project-Based Autocad Darren J.ManningDimensioning and tolerancing handbook