Bài tập vẽ kỹ thuật hướng dẫn và bài giải có ứng dụng Autocad

Nội dung cuốn sách bao gồm: Các vấn đề cơ bản của chương trình vẽ kĩ thuật cơ khí. Trình bày và hướng dẫn cụ thể cách vận dụng các kiến thức hình học hoạ hình, các tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ và những kiến thức khác để thực hiện các bài làm lần lượt từ đơn giản đến phức tạp. Giới thiệu cách sử dụng chương trình Autocad để thực hiện một bản vẽ kĩ thuật.

Bài tập vẽ kỹ thuật hướng dẫn và bài giải có ứng dụng Autocad

Phạm Văn Nhuần; Nguyễn Văn Tuấn

Khoa học kỹ thuật

2007

Tóm tắt

Cuốn sách nhằm giải đáp những vướng mắc, sửa được những sai lầm mà sinh viên hay mắc phải trong khi học tập cũng như ôn thi. Các bài tập nêu ra trong cuốn sách này bao quát hầu hết các vấn đề cơ bản của chương trình vẽ kỹ thuật cơ khí ở Việt Nam hiện nay.

Nội dung cuốn sách bao gồm: Các vấn đề cơ bản của chương trình vẽ kĩ thuật cơ khí. Trình bày và hướng dẫn cụ thể cách vận dụng các kiến thức hình học hoạ hình, các tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ và những kiến thức khác để thực hiện các bài làm lần lượt từ đơn giản đến phức tạp. Giới thiệu cách sử dụng chương trình Autocad để thực hiện một bản vẽ kĩ thuật.

Trích dẫn

Phạm Văn Nhuần; Nguyễn Văn Tuấn.Bài tập vẽ kỹ thuật hướng dẫn và bài giải có ứng dụng Autocad. Khoa học kỹ thuật, 2007.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Bài tập vẽ kỹ thuật hướng dẫn và bài giải có ứng dụng AutocadGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máyHệ thống điều khiển quá trình
Bài tập vẽ kỹ thuật hướng dẫn và bài giải có ứng dụng Autocad

Giáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máy

Hệ thống điều khiển quá trình

Mã QR

Bài tập vẽ kỹ thuật hướng dẫn và bài giải có ứng dụng Autocad

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:44 10/08/2022