Bài tập vẽ kỹ thuật hướng dẫn và bài giải có ứng dụng Autocad

Nội dung cuốn sách bao gồm: Các vấn đề cơ bản của chương trình vẽ kĩ thuật cơ khí. Trình bày và hướng dẫn cụ thể cách vận dụng các kiến thức hình học hoạ hình, các tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ và những kiến thức khác để thực hiện các bài làm lần lượt từ đơn giản đến phức tạp. Giới thiệu cách sử dụng chương trình Autocad để thực hiện một bản vẽ kĩ thuật.

Bài tập vẽ kỹ thuật hướng dẫn và bài giải có ứng dụng Autocad

Phạm Văn Nhuần; Nguyễn Văn Tuấn

Khoa học kỹ thuật

2007

Tóm tắt

Cuốn sách nhằm giải đáp những vướng mắc, sửa được những sai lầm mà sinh viên hay mắc phải trong khi học tập cũng như ôn thi. Các bài tập nêu ra trong cuốn sách này bao quát hầu hết các vấn đề cơ bản của chương trình vẽ kỹ thuật cơ khí ở Việt Nam hiện nay.

Nội dung cuốn sách bao gồm: Các vấn đề cơ bản của chương trình vẽ kĩ thuật cơ khí. Trình bày và hướng dẫn cụ thể cách vận dụng các kiến thức hình học hoạ hình, các tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ và những kiến thức khác để thực hiện các bài làm lần lượt từ đơn giản đến phức tạp. Giới thiệu cách sử dụng chương trình Autocad để thực hiện một bản vẽ kĩ thuật.

Trích dẫn

Phạm Văn Nhuần; Nguyễn Văn Tuấn.Bài tập vẽ kỹ thuật hướng dẫn và bài giải có ứng dụng Autocad. Khoa học kỹ thuật, 2007.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Bài tập vẽ kỹ thuật hướng dẫn và bài giải có ứng dụng AutocadGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máyHệ thống điều khiển quá trình
Bài tập vẽ kỹ thuật hướng dẫn và bài giải có ứng dụng Autocad

Giáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máy

Hệ thống điều khiển quá trình

Mã QR

Bài tập vẽ kỹ thuật hướng dẫn và bài giải có ứng dụng Autocad

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:44 10/08/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

컴퓨팅사고와 컴퓨터과학 = Computational Thinking and Computer Science

Thứ Tư, 15:42 10/08/2022

Beyond naturalness : Rethinking park and wilderness stewardship in an era of rapid change

Thứ Tư, 15:30 10/08/2022

Breaktime

Thứ Tư, 15:23 10/08/2022

Dr Jekyll and Mr Hyde

Thứ Tư, 15:02 10/08/2022

Good Wives

Thứ Tư, 14:55 10/08/2022