Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số

Bộ sưu tập số

Trên cơ sở thực hiện đề án: "Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo trình độ Đại học của trường ĐH Công nghiệp Hà nội theo mô hình CDIO", Trung tâm Thông tin - Thư viện đang trong quá trình xây dựng các bộ sưu tập phù hợp với chương trình đào tạo theo mô hình mới.

BỘ SƯU TẬP THEO LĨNH VỰC

Cơ khí, chế tạo máy

Chính trị

Điện

Điện tử, Viễn thông

Giáo dục

Công nghệ Hóa học

Kinh tế

Lịch sử, địa lý

May và thiết kế thời trang

Ngoại ngữ

Công nghệ Ô tô

Pháp luật

Công nghệ thông tin

Toán học

Lĩnh vực khác

Triết học, tâm lý

Văn học - Tiếng Việt

Vật lý

Du lịch

Đại cương

BỘ SƯU TẬP THEO NGÀNH ĐÀO TẠO

--7210404--
Thiết kế thời trang

--7220201--
Ngôn ngữ Anh

--7220204--
Ngôn ngữ Trung Quốc

--7220209--
Ngôn ngữ Nhật
Bản

--7220210--
Ngôn ngữ Hàn Quốc

--7310104--
Kinh tế đầu tư

--7340101--
Quản trị kinh doanh

--7340115--
Marketing

--7340125--
Phân tích dữ liệu kinh doanh

--7340201--
Tài chính – Ngân hàng

--7340301--
Kế toán

--7340302--
Kiểm toán

--7340404--
Quản trị nhân lực

--7340406--
Quản trị văn phòng

--7480101--
Khoa học máy tính

--7480102--
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

--7480103--
Kỹ thuật phần mềm

--7480104--
Hệ thống thông tin

--7480108--
Công nghệ kỹ thuật máy tính

--7480201--
Công nghệ thông tin

--7510201--
Công nghệ kỹ thuật cơ khí

--7510203--
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

--7510205--
Công nghệ kỹ thuật ô tô

--7510206--
Công nghệ kỹ thuật nhiệt

--7510209--
Robot và trí tuệ nhân tạo

--7510301--
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

--7510302--
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

--7510303--
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

--7510401--
Công nghệ kỹ thuật hoá học

--7510406--
Công nghệ kỹ thuật môi trường

--7510605--
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

--7519003--
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu

--7520118--
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

--7540101--
Công nghệ thực phẩm

--7540203--
Công nghệ vật liệu dệt, may

--7540204--
Công nghệ dệt, may

--7810101--
Du lịch

--7810103--
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

--7810201--
Quản trị khách sạn

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

--7220101--

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

--7320113--

Công nghệ đa phương tiện

--7720203--

Hóa dược

--7520116--

Kỹ thuật Cơ khí động lực

--7810202--

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống