Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Relatable, student-centered content combined with essential academic-skill instruction make the new six-level Reflect series unique. As students interact with the engaging content, they not only master English but also navigate their place in the world. Reflect builds students' confidence and helps them achieve their academic, professional, and personal goals.

Xem thêm

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Develop confidence and academic skills for students at all levels.Reflect, a new six-level academic series, features relevant, global content to engage students while helping them acquire the academic language and skills they need to succeed. Specially-designed activities give students the opportunity to reflect on and connect ideas and language to their academic, work, and personal lives.

Xem thêm

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Relatable, student-centered content combined with essential academic-skill instruction make the new six-level Reflect series unique. As students interact with the engaging content, they not only master English but also navigate their place in the world. Reflect builds students' confidence and helps them achieve their academic, professional, and personal goals.

Xem thêm

Giáo trình Vật lý 1

Giáo trình Vật lý 1 là giáo trình chính thức được sử dụng để giảng dạy và học tập học phần Vật lý 1 dành cho sinh viên hệ đại học khối các ngành công nghệ, kỹ thuật

Xem thêm

Giáo trình Quản trị chiến lược

Giáo trình Quản trị chiến lược cung cấp kiến thức nền tảng, ban đầu về quản trị chiến lược cho các nhà quản trị Việt Nam với hy vọng phần nào giúp họ thành công trong môi trường hoạt động của mình, sinh viên có tài liệu cập nhật và kiến thức bổ ích của môn quản trị chiến lược

Xem thêm

Hệ thống liên kết văn bản Tiếng Việt

Chúng ta giao tiếp với nhau không phải bằng một hoặc những câu rời rạc mà bằng những câu có liên quan với nhau – những câu tạo thành một văn bản. Đối tượng của ngôn ngữ học không chỉ là những từ, những câu mà còn là những chỉnh thể cú pháp trên câu và khái quát nhất là những văn bản. Bạn có những câu đúng, đem ghép lại chúng có thể thành mooyj văn bản mà cũng có thể không thành một văn bản. Từ những câu nhất định, chúng ta có thể tạo được những văn bản khác nhau. Vậy trong một văn bản các câu có liên lết chặt chẽ với nhau và theo những phương thức khác nhau

Xem thêm

TRY! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N5 = Japanese Language proficiency test N5: Phát triển các kỹ năng tiếng Nhật từ ngữ pháp (Phiên bản tiếng Việt)

Bộ giáo trình TRY! gồm một cuốn TRY! Start cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật và 5 cuốn TRY! N1, N2, N3, N4, N5 giúp phát triển các kỹ năng tiếng Nhật thông qua việc học ngữ pháp.

Xem thêm

TRY! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N4 = Japanese Language proficiency test N4: Phát triển các kỹ năng tiếng Nhật từ ngữ pháp (Phiên bản tiếng Việt)

Bộ giáo trình TRY! gồm một cuốn TRY! Start cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật và 5 cuốn TRY! N1, N2, N3, N4, N5 giúp phát triển các kỹ năng tiếng Nhật thông qua việc học ngữ pháp.

Xem thêm

TRY! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 = Japanese Language proficiency test N3: Phát triển các kỹ năng tiếng Nhật từ ngữ pháp (Phiên bản tiếng Việt)

Bộ giáo trình TRY! gồm một cuốn TRY! Start cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật và 5 cuốn TRY! N1, N2, N3, N4, N5 giúp phát triển các kỹ năng tiếng Nhật thông qua việc học ngữ pháp.

Xem thêm

TRY! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 = Japanese Language proficiency test N2: Phát triển các kỹ năng tiếng Nhật từ ngữ pháp (Phiên bản tiếng Việt)

Try! Thi Năng Lực Nhật Ngữ N2 - Phát Triển Các Kỹ Năng Tiếng Nhật Từ Ngữ Pháp giúp người học nắm chắc các điểm ngữ pháp và vận dụng chúng thông qua các bài luyện tập Nghe - Đọc.

Xem thêm