Tài liệu số

Tài liệu số

Tài liệu số gồm các tài liệu có bản quyền thuộc sở hữu của Trường đại học Công nghiệp Hà Nội như bài giảng, giáo trình, khóa luận, đồ án, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học…

Điều kiện sử dụng

Đối tượng được cấp tài khoản truy cập tại phần mềm quản lý của Thư viện; đăng nhập là yêu cầu bắt buộc cho việc xem/tải nguồn tài liệu số.