Tài liệu số

Tài liệu số

Tài liệu số

Với mục tiêu đa dạng hóa nguồn tin, đáp ứng yêu cầu cho nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giảng viên, học viên, sinh viên, Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã liên kết xây dựng website thư viện số (http://thuvienso.haui.edu.vn/).

Bạn đọc sử dụng tài khoản do Thư viện cung cấp sẽ được truy cập đến các nguồn tin sau:

+ Nguồn tài liệu trong thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội: ~12 nghìn tài liệu;

+ Nguồn tài liệu từ các thư viên liên kết: ~100 thư viện của các trường ĐH, CĐ, khu vực trên cả nước;

+ Nguồn tài liệu tại tailieu.vn: ~1,7 triệu tài liệu;

Vui lòng click vào banner bên dưới để truy cập

thư viện số đh Công nghiệp Hà Nội

Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện số: https://lic.haui.edu.vn/vn/html/huong-dan-su-dung, truy cập vào mục Hướng dẫn khai thác, sử dụng thuvienso.haui.edu.vn.

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội - lic.haui.edu.vn