Nội quy thư viện

NỘI QUY THƯ VIỆN

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ THƯ VIỆN

Điều 1:

Cán bộ thư viện làm việc đúng giờ, đúng vị trí được phân công, có trách nhiệm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bạn đọc trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình với thái độ nhiệt tình, hòa nhã, trên quan điểm phục vụ “bạn đọc là khách hàng”.

Điều 2:

Có trách nhiệm bảo quản, gìn giữ tài sản, trang thiết bị, không làm mất mát, hư hỏng. Giám sát quá trình sử dụng tài liệu của bạn đọc, nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Điều 3:

Có trách nhiệm sắp xếp tài liệu, vệ sinh khu vực làm việc thường xuyên để phục vụ bạn đọc. Thực hiện các biện pháp nhắc nhở và xử lý người vi phạm nội quy, quy định theo thẩm quyền.

Điều 4:

Luôn xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, chân thực giữa các đồng nghiệp. Thực hiện phương châm: “ Đoàn kết, sáng tạo, tích cực, chủ động” trong công việc.