Tài liệu in

Tài liệu in (giấy)

Tài liệu dạng in của Thư viện đa dạng các xuất bản phẩm dạng in phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu và giải trí lành mạnh, bao gồm sách, báo, tạp chí, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, các sản phâm nghiên cứu khoa học,...được bố trí theo các đặc điểm chức năng tại tất cả các cơ sở

Tài liệu in (giấy)

Cách thức sử dụng:

Bước 1: Tra cứu, định vị và xác định tình trạng tài liệu trong kho

Bước 2: Vào kho lấy tài liệu

Bước 3: Thực hiện thủ tục mượn tài liệu (nếu có)

Bước 4: Sử dụng tài liệu một cách có ý thức

Bước 5: Trả tài liệu đúng hạn và đúng vị trí yêu cầu

Điều kiện sử dụng

Đối tượng được cấp quyền sử dụng tài liệu thư viện dạng in

Chính sách sử dụng

Đọc tại Thư viện và/hoặc cho mang ra khỏi Thư viện tùy từng tài liệu cụ thể