Tổng quan về thư viện

Giới thiệu Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trung tâm Thông tin Thư viện một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập và đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông quan việc sử dụng, khai thác các nguồn tài liệu có trong thư viện; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường.

1. Về nhân sự:

Trung tâm có tổng số cán bộ viên chức là 27, trong đó:

Giám đốc: Ths. Đặng Quang Thạch

Phó Giám đốc: Ths. Nguyễn Minh Tân

Phó Giám đốc: TS. Ngô Đức Vĩnh

24 nhân viên làm việc ở 3 cơ sở.

2. Về cơ sở vật chất:

Trung tâm bao gồm 03 cơ sở, có tổng diện tích hơn 6000m2, với hệ thống các phòng chức năng đa dạng, được bố trí theo hướng mở, thuận tiện cho bạn đọc, được trang bị đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài cho tất cả các đối tượng bạn đọc, với trên 8.000 đầu sách bao gồm gần 118.000 quyển sách, cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử với trên 2.000 đơn vị tài liệu điện tử ​... Số lượng sách và tài liệu tham khảo của thư viện đảm bảo đủ theo danh mục các học phần được xác định trong chương trình đào tạo nhà trường đang thực hiện ở mức 1 học phần có ít nhất 1 giáo trình và 3 tài liệu tham khảo.

Hàng năm Nhà trường đều dành nguồn kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nguồn tài liệu: tài liệu nội sinh, luận văn, luận án, giáo trình nội bộ, tài liệu tham khảo, tài liệu điện tử, tiếp nhận các nguồn tài liệu được trao tặng như từ Quỹ sách Châu Á, tập đoàn Denso Việt Nam. Cơ sở vật chất và các nguồn tài liệu đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên với mức hài lòng khi đến sử dụng các sản phẩm dịch vụ Thông tin Thư viện của nhà trường. Trung tâm thực hiện công khai các thủ tục quy trình làm việc cùng với việc minh bạch thông tin, nội quy, quy định và hướng dẫn tra cứu tìm tài liệu.

Trung tâm Thông tin Thư viện ở cả 03 cơ sở đào tạo đều đã lắp đặt hệ thống wifi miễn phí phục vụ bạn đọc, trang bị gần 300 máy tính cấu hình mạnh được nối mạng LAN, mạng Internet đường truyền tốc độ cao, được kết nối với các thư viện thuộc hệ thống Liên hiệp Thư viện các trường Đại học khu vực phía Bắc, hệ thống Thư viện quốc gia, các trường Đại học Kỹ thuật trong cả nước... nhằm tăng cường trao đổi, học hỏi nghiệp vụ và tăng nguồn tư liệu.

Trung tâm Thông tin Thư viện đã từng bước xây dựng Thư viện theo hướng Thư viện điện tử sử dụng phần mềm chuyên dụng để quản lý nguồn tài liệu libol 8.0.

3. Địa chỉ:

Cơ sở 1: Nhà A11 - Khu A, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở 2: Tầng 1,2 Nhà B8 - Khu B, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở 3: Tầng 3 Nhà C18 - Khu C, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam