Cung cấp không gian và tiện ích

Cung cấp không gian và tiện ích

Cung cấp không gian và tiện ích

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội gồm 03 cơ sở, có tổng diện tích hơn 6000m2, với hệ thống các phòng chức năng đa dạng, được bố trí theo hướng mở, thuận tiện cho bạn đọc được trang bị đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài cho tất cả các đối tượng bạn đọc.

Cung cấp không gian và tiện ích

Trung tâm hiện đang cung cấp 08 phòng học nhóm, hội thảo và 01 phòng máy tính được kết nối internet với 40 máy phục vụ cho công tác đào tạo. Ngoài ra, có trên 200 máy tính được bố trí tại các phòng đọc phục vụ bạn đọc đến học tập và nghiên cứu.

Cung cấp không gian và tiện ích