Tài liệu nghe nhìn

Tài liệu nghe nhìn

Tài liệu nghe nhìn

Tài liệu nghe nhìn bao gồm các dạng âm thanh, hình ảnh, đồ họa, ... được thể hiện dưới dạng in, CD/VCD học ngôn ngữ các bộ sưu tập đa phương tiên, các loại bản vẽ, bản mô tả kèm theo khóa luân/đồ án, luận văn, luận án và báo cáo nghiên cứu khoa học.

Điều kiện sử dụng

Đối tượng được cấp quyền sử dụng tài liệu thư viện dạng in và có tài khoản truy cập khai thác tài liệu dạng số/điện tử.

Chính sách sử dụng

Sử dụng trong khuôn viên Thư viện, trừ trường hợp đặc biệt có ý kiến của lãnh đạo Thư viện.

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội xin giới thiệu tới bạn đọc Chuyên mục đọc sách cùng bạn.

Đọc sách cùng bạn: Giáo trình vi mạch số lập trình
Đọc sách cùng bạn: Giáo trình vi mạch số lập trình