Hướng dẫn thủ tục mượn trả tài liệu đọc tại chỗ

Để trang bị cho bạn đọc những thông tin cơ bản khi bạn đọc đến khai thác và sử dụng dịch vụ tại Trung tâm Thông tin Thư viện, Trung tâm gửi tới bạn đọc thông tin về các bước công việc cần thiết khi bạn đọc đến phòng đọc tại chỗ ở tất cả 3 cơ sở như sau:

Xem thêm

Hướng dẫn một số bước công việc cần thiết khi bạn đọc đến và sử dụng dịch vụ mượn tài liệu về nhà tại Trung tâm Thông tin Thư viện

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bạn đọc khi đến khai thác và sử dụng các dịch vụ Thư viện, Trung tâm Thông tin Thư viện gửi tới bạn đọc các bước công việc cần thiết khi đến mượn trả tài liệu tại phòng mượn về nhà như sau:

Xem thêm