Hướng dẫn các bước công việc cần thiết khi bạn đọc đến và sử dụng phòng học nhóm tại Trung tâm Thông tin Thư viện

Bước 1: Thủ thư đón tiếp và hướng dẫn bạn đọc

Bạn đọc đến phòng học nhóm, thủ thư đón tiếp, giải đáp những câu hỏi từ bạn đọc

Thủ thư yêu cầu tất cả các thành viên nhóm trình thẻ (trường hợp không mang thẻ thủ thư yêu cầu bạn đọc xuất trình giấy tờ tùy thân khác, nhưng nhất thiết phải nhớ mã số thẻ nếu là HS-SV)

Quẹt hoặc nhập mã thẻ và đối chiếu thông tin ghi trên thẻ, thông tin hiển thị trên phần mềm, hình ảnh thực tế của tất cả các thành viên trong nhóm.

Bước 2: Làm thủ tục cho bạn đọc mượn phòng

Bạn đọc ghi phiếu yêu cầu

Thủ thư tiếp nhận phiếu yêu cầu, kiểm tra đối chiếu số phòng yêu cầu với thực tế, nếu có thể đáp ứng được thủ thư giao thẻ phòng cho bạn đọc và tiến hành ghi mượn trên phần mềm

Bước 3: Bạn đọc sử dụng phòng học nhóm

Bạn đọc nhận thẻ phòng tử thủ thư, kiểm tra tình trạng phòng và sử dụng phòng theo đúng qui định

Sau khi học xong, bạn đọc quay lại quầy thủ thư làm thủ tục trả phòng.

Bước 4: Thủ thư làm thủ tục cho bạn đọc trả phòng

Thủ thư tiếp nhận thẻ phòng từ bạn đọc và kiểm tra tình trạng phòng

Căn cứ thời gian sử dụng, thủ thư tính và thu lệ phí

Ghi đầy đủ thông tin và yêu cầu bạn đọc ký, ghi rõ họ tên vào biên lai thu lệ phí

Xác nhận ghi trả trên phần mềm, trả thẻ và biên lai cho bạn đọc sau khi đã nhận đủ lệ phí từ bạn đọc

Bước 5: Thủ thư chào, tiếp nhận ý kiến phản hồi từ bạn đọc

Sau khi bạn đọc trả phòng, nếu bạn đọc không có nhu cầu mượn thêm thủ thư chào và tiếp nhận các thông tin phản hồi (nếu có)

Kết thúc ca trực, thủ thư tổng hợp số lượng mượn, thời gian và lệ phí thu được.

Lưu ý: Trong quá trình sử dụng các dịch vụ, bạn đọc cần tuân thủ nghiêm túc nội qui, qui định của Thư viện.

  • Thứ Năm, 10:24 28/01/2021

Tags: