Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Giáo dục

Giáo dục toàn diện cho thanh niên, học sinh - những giảo pháp quan trọng, hữu ích và cần thiếtTotally Awesome HealthThe humanistic traditionWestern civilizations
Giáo dục toàn diện cho thanh niên, học sinh - những giải pháp quan trọng, hữu ích và cần thiếtTotally Awesome HealthThe humanistic traditionWestern civilizations Their history & their culture
Operations NowGive me libertyĐổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu đa ngànhBài giảng văn hóa kinh doanh
Operations NowGive me libertyĐổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu đa ngànhBài giảng văn hóa kinh doanh
Becoming critical: education, knowledge and action researchCareer paths - Science - Book 1Phương pháp nghiên cứu khoa học : Giáo trình dành cho cao học, đại họcTừ điển Dệt - May Anh - Việt
Becoming critical: education, knowledge and action researchCareer paths - Science - Book 1Phương pháp nghiên cứu khoa học : Giáo trình dành cho cao học, đại họcTừ điển Dệt - May Anh - Việt
Từ điển kế toán - kiểm toán thương mại Anh - ViệtTừ điển thương mại Anh - Việt thương mại và tài chínhTừ điển chính tảTừ điển đơn vị hành chính Việt Nam
Từ điển kế toán - kiểm toán thương mại Anh - ViệtTừ điển thương mại Anh - Việt thương mại và tài chínhTừ điển chính tảTừ điển đơn vị hành chính Việt Nam
Từ điển kinh tế Anh - ViệtTừ điển kinh tế họcTừ điển kinh tế thương mại Việt - Anh An Vietnamese English dictionary of economics and com erce Từ điển thuật ngữ kinh tế học
Từ điển kinh tế Anh - ViệtTừ điển kinh tế họcTừ điển kinh tế thương mại Việt - Anh An Vietnamese English dictionary of economics and com erceTừ điển thuật ngữ kinh tế học
Từ điển bách khoa Việt Nam 1: A - DTừ điển bách khoa Việt Nam 1 A - D ( tái bản 2007)Từ điển bách khoa Việt Nam 2 E - MTừ điển bách khoa Việt Nam - T.3 N-S
Từ điển bách khoa Việt Nam 1: A - DTừ điển bách khoa Việt Nam 1 A - D ( tái bản 2007)Từ điển bách khoa Việt Nam 2 E - MTừ điển bách khoa Việt Nam - T.3 N-S
Từ điển bách khoa Việt Nam - T.4: T - ZTừ điển giải nghĩa tài chính - đầu tư ngân hàng - kế toán Anh - Việt English - Vietnamese dictionary of finance - investment banking - accounting with explanationTừ điển thị trường chứng khoán Anh - ViệtTừ điển kinh tế học hiện đại
Từ điển bách khoa Việt Nam - T.4: T - ZTừ điển giải nghĩa tài chính - đầu tư ngân hàng - kế toán Anh - Việt English - Vietnamese dictionary of finance - investment banking - accounting with explanationTừ điển thị trường chứng khoán Anh - ViệtTừ điển kinh tế học hiện đại
Từ điển thuật ngữ kế toánTừ điển Khoa học Kỹ thuật Anh - Việt =English - Vietnamese dictionary of science and techniqueTừ điển thuật ngữ viễn thông Anh - Việt = English - Vietnamese glossary of telecommunication termsTừ điển viết tắt Anh - Việt tổng hợp#General English-Vietnamese Acronym Dictionary
Từ điển thuật ngữ kế toánTừ điển Khoa học Kỹ thuật Anh - Việt = English - Vietnamese dictionary of science and techniqueTừ điển thuật ngữ viễn thông Anh - Việt = English - Vietnamese glossary of telecommunication termsTừ điển viết tắt Anh - Việt tổng hợp#General English-Vietnamese Acronym Dictionary
Từ điển Anh - Anh - Việt - Việt Anh: ENGLISH-ENGLISH-VIETNAMESE VIETNAMESE - ENGLISH DICTIONARYTài liệu giáo dục an toàn giao thông cho sinh viên, học sinh các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệpTừ điển khoa học và công nghệ Anh - Việt ( Khoảng 125.000 thuật ngữ)Từ điển khoa học và kỹ thuật Anh - Việt English Vietnamese scientific and technical dictonary
Từ điển Anh - Anh - Việt - Việt Anh: ENGLISH-ENGLISH-VIETNAMESE VIETNAMESE - ENGLISH DICTIONARYTài liệu giáo dục an toàn giao thông cho sinh viên, học sinh các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệpTừ điển khoa học và công nghệ Anh - Việt ( Khoảng 125.000 thuật ngữ)Từ điển khoa học và kỹ thuật Anh - Việt English Vietnamese scientific and technical dictonary
Danh từ kỹ thuật Anh -Việt English-Vietnamese technical termsTừ điển chính tả Phân biệt các từ có phụ âm cuối N-NGTừ điển chính tả phân biệt các từ có phụ âm cuối T&CTừ điển chính tả phân biệt Hỏi& Ngã
Danh từ kỹ thuật Anh -Việt English-Vietnamese technical termsTừ điển chính tả Phân biệt các từ có phụ âm cuối N-NGTừ điển chính tả phân biệt các từ có phụ âm cuối T&CTừ điển chính tả phân biệt Hỏi & Ngã
Từ điển chuyên ngành Điện Anh ViệtTừ điển hóa nhuộm Anh- Việt
Từ điển toán học Anh - Việt
Từ điển Việt Anh (khoảng 50000 mục từ)
Từ điển chuyên ngành Điện Anh ViệtTừ điển hóa nhuộm Anh- ViệtTừ điển toán học Anh - ViệtTừ điển Việt Anh (khoảng 50000 mục từ)
Bách khoa toàn thư tuổi trẻ khoa học kỹ thuật phần 1Bách khoa toàn thư tuổi trẻ khoa học kỹ thuật phần 2Niên giám thống kê Statistical yearbook 2000Từ điển Anh Việt English-Việt Namese dictionary
Bách khoa toàn thư tuổi trẻ khoa học kỹ thuật phần 1Bách khoa toàn thư tuổi trẻ khoa học kỹ thuật phần 2Niên giám thống kê Statistical yearbook 2000Từ điển Anh Việt English-Việt Namese dictionary
Từ điển bách khoa đất nước, con người Việt Nam Tập 1 Encyclopedia of Việt Nam: Country and peolpeTừ điển bách khoa đất nước, con người Việt Nam Tập 2 Encyclopedia of Việt Nam: Country and peolpeTừ điển chính tả phân biệt D_GI_RTừ điển pháp luật Anh - Việt Legal dictionary English - Vietnamese
Từ điển bách khoa đất nước, con người Việt Nam Tập 1 Encyclopedia of Việt Nam: Country and peolpeTừ điển bách khoa đất nước, con người Việt Nam Tập 2 Encyclopedia of Việt Nam: Country and peolpeTừ điển chính tả phân biệt D_GI_RTừ điển pháp luật Anh - Việt Legal dictionary English - Vietnamese
Từ điển chính tả phân biệt TR_CH_GITừ điển chính tả phân biệt X & SLiteracy assessment and intervention for classroom teachersĐổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012
Từ điển chính tả phân biệt TR_CH_GITừ điển chính tả phân biệt X & SLiteracy assessment and intervention for classroom teachersĐổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012
Phát triển thị trường khoa học công nghệ Việt Nam hướng tới 2020Khoa học trước ngưỡng cửa thế kỷ XXIAdministration of physical education and sport programs fifth editionClassroom assessment : Concepts and applications
Phát triển thị trường khoa học công nghệ Việt Nam hướng tới 2020Khoa học trước ngưỡng cửa thế kỷ XXIAdministration of physical education and sport programs fifth editionClassroom assessment : Concepts and applications
Classroom assessment for teachersClencoe Algebra 2Comprehensive School Health Education, provides everything needed to teach health in grades K-12.Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công bố
Classroom assessment for teachersClencoe Algebra 2Comprehensive school health education : Totally awesome strategies for teaching healthCẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công bố
Đi vào nghiên cứu khoa họcDeveloping a new course for a dult learners: Tesol language curriculum development seriesChất lượng giáo dục Đại học nhìn từ góc độ hội nhậpXây dựng nền giáo dục mở
Đi vào nghiên cứu khoa họcDeveloping a new course for a dult learners: Tesol language curriculum development seriesChất lượng giáo dục Đại học nhìn từ góc độ hội nhậpXây dựng nền giáo dục mở
Dẫn luận Ngôn ngữ họcPhương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữNhập môn ngôn ngữ học Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Tập 2
Dẫn luận Ngôn ngữ họcPhương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữNhập môn ngôn ngữ họcGiáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Tập 2
Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Tập 1Dissupt or be dissupted: A bluepsint for change in management educationEducational Psychology 08/09Everyone's an author with readings
Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Tập 1Dissupt or be dissupted: A bluepsint for change in management educationEducational Psychology 08/09Everyone's an author with readings
Exploring earth science  Exploring Our World is a middle school program co-authored by National Geographic.Learning to teachLeading culture change in global organizations : Aligning culture and strategy
Exploring earth scienceExploring our world: People, places, and cultures: Eastern HemisphereLearning to teachLeading culture change in global organizations : Aligning culture and strategy
Leading A learning revolution: The story behind defense acquisition University's reinvention of trainingHuman diversity in education : An intercultural approach, seventh edition Human development, second editionHuman communication, fourth edition
Leading A learning revolution: The story behind defense acquisition University's reinvention of trainingHuman diversity in education : An intercultural approach, seventh editionHuman development, second editionHuman communication, fourth edition
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Tập 1Bản chất và phạm vi của LogicThe Basics 4th editionCơ sở tâm lý học ứng dụng. Tập 1
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Tập 1Bản chất và phạm vi của LogicThe Basics 4th editionCơ sở tâm lý học ứng dụng. Tập 1
Using rubrics to improve student writing, grade 5Reading and study skillsTaking the lead on adolescent literacy : Action steps for schoolwide successFundamentals of Academic Writing
Using rubrics to improve student writing, grade 5Reading and study skillsTaking the lead on adolescent literacy : Action steps for schoolwide successFundamentals of Academic Writing
Open court reading power vocatulary database installation and user guideResearch methodologyAcademic writing for graduate students: Essential tasks and skillsGiáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Open court reading power vocatulary database installation and user guideResearch methodologyAcademic writing for graduate students: Essential tasks and skillsGiáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Phụ nữ châu Á và giáo dục - quan điểm Á, Âu và những nhìn nhận khác : Kỷ yếu hội thảo quốc tếVăn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở (Trong các cơ quan hành chính Nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, khi tham gia giao thông...)Kỷ yếu hội thảo khoa học: Đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán tại Việt Nam thực trạng và giải phápKỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Mô hình kế toán tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Cơ sở lý luận và thực tiễn
Phụ nữ châu Á và giáo dục - quan điểm Á, Âu và những nhìn nhận khác : Kỷ yếu hội thảo quốc tếVăn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở (Trong các cơ quan hành chính Nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, khi tham gia giao thông...)Kỷ yếu hội thảo khoa học: Đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán tại Việt Nam thực trạng và giải phápKỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Mô hình kế toán tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Cơ sở lý luận và thực tiễn
Eestschrift - kỷ yếu - đại học Humboldt 200 năm (1810 - 2010) - kinh nghiệm thế giới và Việt NamKỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Kế toán, kiểm toán Việt Nam trong điều kiện hội nhập, tham gia vào các hiệp định thương mại thế hệ mớiPhát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế tri thức ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận thực tiễn.Hệ thống liên kết văn bản Tiếng Việt
Eestschrift - kỷ yếu - đại học Humboldt 200 năm (1810 - 2010) - kinh nghiệm thế giới và Việt NamKỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Kế toán, kiểm toán Việt Nam trong điều kiện hội nhập, tham gia vào các hiệp định thương mại thế hệ mớiPhát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế tri thức ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận thực tiễn.Hệ thống liên kết văn bản Tiếng Việt
Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012
Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012