Từ điển khoa học và công nghệ Anh - Việt ( Khoảng 125.000 thuật ngữ)

Cuốn từ điển này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu ngày càng tăng của bạn đọc về thuật ngữ khoa học và công nghệ

Từ điển khoa học và công nghệ Anh - Việt ( Khoảng 125.000 thuật ngữ)

Nguyễn văn Chuyên

Khoa học và Kỹ thuật 2006

2006

Tóm tắt

Cuốn từ điển này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu ngày càng tăng của bạn đọc về thuật ngữ khoa học và công nghệ vốn đã và đang thay đổi rất nhanh mà những cuốn từ điển cùng loại cách đây khoảng chục năm không còn đáp ứng được.

Từ Điển Khoa Học Và Công Nghệ Anh Việt Gồm khoảng 125,000 thuật ngữ, bao quát nhiều chủ đề trong khoa học và công nghệ. Điểm đặc biệt ở đây là mỗi thuật ngữ đều có phần đối chiếu tiếng việt được đưa ra nghĩa cho từng ngành. Từ điển sẽ cung cấp cho bạn đọc những thuật ngữ khoa học và công nghệ mới nhất, do đó là trợ thủ đắc lực cho bạn đọc trong việc học tập, giảng dạy và tra cứu tài liệu tiếng Anh về những lĩnh vực trên.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Chuyên. Từ điển khoa học và công nghệ Anh - Việt, Khoa học và Kỹ thuật, 2006

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Tài liệu liên quan

Từ điển khoa học và công nghệ Anh - Việt ( Khoảng 125.000 thuật ngữ)Từ điển Anh - Anh - Việt - Việt Anh: ENGLISH-ENGLISH-VIETNAMESE VIETNAMESE - ENGLISH DICTIONARYTừ điển viết tắt Anh - Việt tổng hợp#General English-Vietnamese Acronym Dictionary

Từ điển khoa học và công nghệ Anh - Việt ( Khoảng 125.000 thuật ngữ)

Từ điển Anh - Anh - Việt - Việt Anh: ENGLISH-ENGLISH-VIETNAMESE VIETNAMESE - ENGLISH DICTIONARY

Từ điển viết tắt Anh - Việt tổng hợp General English-Vietnamese Acronym Dictionary

Mã QR

Từ điển khoa học và công nghệ Anh - Việt ( Khoảng 125.000 thuật ngữ)

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:16 29/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Strategic Management of Technological Innovation

Thứ Ba, 14:08 29/11/2022

Stock trading techniques based on price patterns : Techniques for discovering, analyzing and using price patterns in the short-term and day trading of the stock market

Thứ Ba, 13:57 29/11/2022

Statistics And Data Analytics for Health Data Management

Thứ Ba, 13:50 29/11/2022

Tục thờ cúng tổ tiên của người Thái Đen

Thứ Ba, 13:34 29/11/2022

Designing Interaction and Interfaces for Automated Vehicles

Thứ Ba, 13:27 29/11/2022