Stock trading techniques based on price patterns : Techniques for discovering, analyzing and using price patterns in the short-term and day trading of the stock market

Michael Harris is giving us more pointers on stock trading based on patterns. These are not repetitions of those he offered in his first book, "Short-Term Trading with Price Patterns," so the reader doesn't need to worry about getting two books containing the same material.

Stock trading techniques based on price patterns : Techniques for discovering, analyzing and using price patterns in the short-term and day trading of the stock market

Michael Harris

Traders Pressier

2000

Abstract

Michael Harris is giving us more pointers on stock trading based on patterns.

These are not repetitions of those he offered in his first book, "Short-Term Trading with Price Patterns," so the reader doesn't need to worry about getting two books containing the same material.

As in his first book, Michael gives clear, concise explanations and examples.

Pattern definitions and analysis include these and others:
N-V Pattern,
Gamma Pattern,
Lambda Pattern,
3L-R Pattern,
Combinatorial Pattern,
EPS (Exhaustive Pattern Search) Method,
Successive & Coincident Patterns,
OBB Pattern,
Down-5C Pattern, and
GAP-2H Pattern.

Michael covers basic notes on pattern trading, trading rules, entry points and establishing profit targets and stop loss, pattern clusters, system modeling and back-testing.

Citation

Michael Harris. Stock trading techniques based on price patterns : Techniques for discovering, analyzing and using price patterns in the short-term and day trading of the stock market. Traders Pressier, 2000

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Stock trading techniques based on price patterns : Techniques for discovering, analyzing and using price patterns in the short-term and day trading of the stock market20 - Minute Mangager: InnovativeTeamsBack to basics: Cryptocurrency investing
Stock trading techniques based on price patterns : Techniques for discovering, analyzing and using price patterns in the short-term and day trading of the stock market20 - Minute Mangager: InnovativeTeamsBack to basics: Cryptocurrency investing

QR code

Stock trading techniques based on price patterns : Techniques for discovering, analyzing and using price patterns in the short-term and day trading of the stock market

Content

  • Thứ Ba, 13:57 29/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Statistics And Data Analytics for Health Data Management

Thứ Ba, 13:50 29/11/2022

Tục thờ cúng tổ tiên của người Thái Đen

Thứ Ba, 13:34 29/11/2022

Designing Interaction and Interfaces for Automated Vehicles

Thứ Ba, 13:27 29/11/2022

Treasure hunters

Thứ Ba, 11:53 29/11/2022

Sổ tay xây dựng công trình tra cứu các tình huống thường gặp về quản lý chất lượng công trình chi phí xây dựng và hợp đồng xây dựng

Thứ Ba, 11:50 29/11/2022