Sổ tay xây dựng công trình tra cứu các tình huống thường gặp về quản lý chất lượng công trình chi phí xây dựng và hợp đồng xây dựng

Cuốn sách này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin pháp luật cần thiết cho các cá nhân, cơ quan doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình, đồng thời thực hiện tốt các quy định mới trong lĩnh vực xây dựng.

Sổ tay xây dựng công trình tra cứu các tình huống thường gặp về quản lý chất lượng công trình chi phí xây dựng và hợp đồng xây dựng

Nguyễn Vũ Thùy Linh

Nxb. Lao động

2015

Tóm tắt

Xây dựng là lĩnh vực lớn. Hệ thống văn bản pháp quy về lĩnh vực xây dựng không ngừng được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện để phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như tạo hành lang pháp lý trong hoạt động và nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Cuốn sách này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin pháp luật cần thiết cho các cá nhân, cơ quan doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình, đồng thời thực hiện tốt các quy định mới trong lĩnh vực xây dựng.

Nội dung sách gồm tám phần:

+ Phần thứ nhất: Tra cứu chi tiết về quy hoạch xây dựng.

+ Phần thứ hai: Tra cứu chi tiết về hợp đồng xây dựng.

+ Phần thứ ba: Tra cứu chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

+ Phần thứ tư: Tra cứu chi tiết về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

+ Phần thứ năm: Tra cứu chi tiết về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

+ Phần thứ sáu: Tra cứu chi tiết về thanh tra, giám định tư pháp và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

+ Phần thứ bảy: Tra cứu chi tiết về giám sát và đánh giá đầu tư.

+ Phần thứ tám: Văn bản pháp luật mới về xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Trích dẫn

Nguyễn Vũ Thùy Linh. Sổ tay xây dựng công trình tra cứu các tình huống thường gặp về quản lý chất lượng công trình chi phí xây dựng và hợp đồng xây dựng, Nxb. Lao động, 2015.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Sổ tay xây dựng công trình tra cứu các tình huống thường gặp về quản lý chất lượng công trình chi phí xây dựng và hợp đồng xây dựngTiềm năng Việt Nam Thế kỷ XXI VietNam's Protential in the 21st CenturyCẩm nang dành cho hiệu trưởng

Sổ tay xây dựng công trình tra cứu các tình huống thường gặp về quản lý chất lượng công trình chi phí xây dựng và hợp đồng xây dựng

Tiềm năng Việt Nam Thế kỷ XXI VietNam's Protential in the 21st Century

Cẩm nang dành cho hiệu trưởng: Chiến lược và lời khuyên thực tế giúp công việc hiệu quả hơn

Mã QR

Sổ tay xây dựng công trình tra cứu các tình huống thường gặp về quản lý chất lượng công trình chi phí xây dựng và hợp đồng xây dựng

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:50 29/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Computer - Aided Injection Mold Design and Manufacture

Thứ Ba, 11:46 29/11/2022

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà

Thứ Ba, 11:45 29/11/2022

The W. Chan Kim and Renée Mauborgne Blue ocean strategy reader

Thứ Ba, 11:36 29/11/2022

Chân dung các nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú ngành công nghiệp Bộ Công nghiệp

Thứ Ba, 11:25 29/11/2022

Lịch sử xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Ba, 11:23 29/11/2022

Video giới thiệu