Cẩm nang dành cho hiệu trưởng: Chiến lược và lời khuyên thực tế giúp công việc hiệu quả hơn

Trong xu hướng cải cách và phát triển của ngành giáo dục Việt Nam hiện nay, vai trò của hiệu trưởng – người lãnh đạo cao nhất trong nhà trường – có tính chất quyết định đối với chất lượng tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nhà trường. Tuy nhiên trên thực tế tại Việt Nam, ngoài một số văn bản quy định về chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trong các nhà trường tiểu học, trung học, cao đẳng và Đại học, chưa có một nghiên cứu hoặc một xuất bản phẩm nào được công bố với những nghiên cứu đầy đủ về những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đặc thù của hiệu trưởng như những biện pháp quản lý nhân sự và chuyên môn; xây dựng và tổ chức môi trường học tập hiệu quả; dung hoà giải quyết các xung đột, khó khăn trong công tác …mà nhờ đó một người hiệu trưởng có thể tham khảo rút kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện hơn trong các vị trí công tác của mình.

Cẩm nang dành cho hiệu trưởng: Chiến lược và lời khuyên thực tế giúp công việc hiệu quả hơn

Pam Robbins

Chính trị Quốc Gia

2004

Tóm tắt

Trong xu hướng cải cách và phát triển của ngành giáo dục Việt Nam hiện nay, vai trò của hiệu trưởng – người lãnh đạo cao nhất trong nhà trường – có tính chất quyết định đối với chất lượng tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nhà trường. Tuy nhiên trên thực tế tại Việt Nam, ngoài một số văn bản quy định về chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trong các nhà trường tiểu học, trung học, cao đẳng và Đại học, chưa có một nghiên cứu hoặc một xuất bản phẩm nào được công bố với những nghiên cứu đầy đủ về những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đặc thù của hiệu trưởng như những biện pháp quản lý nhân sự và chuyên môn; xây dựng và tổ chức môi trường học tập hiệu quả; dung hoà giải quyết các xung đột, khó khăn trong công tác …mà nhờ đó một người hiệu trưởng có thể tham khảo rút kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện hơn trong các vị trí công tác của mình.

Xuất phát từ thực tế đó, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách “Cẩm nang dành cho Hiệu trưởng” dịch từ nhà xuất bản cùng tên của Saga Publication.

Trích dẫn

Pam Robbins. Cẩm nang dành cho hiệu trưởng: Chiến lược và lời khuyên thực tế giúp công việc hiệu quả hơn. Chính trị Quốc Gia, 2004.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Cẩm nang dành cho hiệu trưởngĐịnh hướng nghề nghiệp và việc làmĐể làm nên sự nghiệp 400 điều bạn không được học ở trường
Cẩm nang dành cho hiệu trưởngĐịnh hướng nghề nghiệp và việc làmĐể làm nên sự nghiệp 400 điều bạn không được học ở trường

Mã QR

Cẩm nang dành cho hiệu trưởng

Nội dung

  • Thứ Hai, 20:37 28/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình toán giải tích

Thứ Hai, 20:35 28/11/2022

Phiên dịch & biên dịch 2

Thứ Hai, 20:25 28/11/2022

Tài liệu nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

Thứ Hai, 19:25 28/11/2022

Tài liệu phục vụ nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII

Thứ Hai, 19:19 28/11/2022

Tài liệu phục vụ nghiên cứu Văn kiện Đại hội IX của Đảng

Thứ Hai, 19:05 28/11/2022