Cẩm nang dành cho hiệu trưởng: Chiến lược và lời khuyên thực tế giúp công việc hiệu quả hơn

Trong xu hướng cải cách và phát triển của ngành giáo dục Việt Nam hiện nay, vai trò của hiệu trưởng – người lãnh đạo cao nhất trong nhà trường – có tính chất quyết định đối với chất lượng tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nhà trường. Tuy nhiên trên thực tế tại Việt Nam, ngoài một số văn bản quy định về chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trong các nhà trường tiểu học, trung học, cao đẳng và Đại học, chưa có một nghiên cứu hoặc một xuất bản phẩm nào được công bố với những nghiên cứu đầy đủ về những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đặc thù của hiệu trưởng như những biện pháp quản lý nhân sự và chuyên môn; xây dựng và tổ chức môi trường học tập hiệu quả; dung hoà giải quyết các xung đột, khó khăn trong công tác …mà nhờ đó một người hiệu trưởng có thể tham khảo rút kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện hơn trong các vị trí công tác của mình.

Cẩm nang dành cho hiệu trưởng: Chiến lược và lời khuyên thực tế giúp công việc hiệu quả hơn

Pam Robbins

Chính trị Quốc Gia

2004

Tóm tắt

Trong xu hướng cải cách và phát triển của ngành giáo dục Việt Nam hiện nay, vai trò của hiệu trưởng – người lãnh đạo cao nhất trong nhà trường – có tính chất quyết định đối với chất lượng tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nhà trường. Tuy nhiên trên thực tế tại Việt Nam, ngoài một số văn bản quy định về chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trong các nhà trường tiểu học, trung học, cao đẳng và Đại học, chưa có một nghiên cứu hoặc một xuất bản phẩm nào được công bố với những nghiên cứu đầy đủ về những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đặc thù của hiệu trưởng như những biện pháp quản lý nhân sự và chuyên môn; xây dựng và tổ chức môi trường học tập hiệu quả; dung hoà giải quyết các xung đột, khó khăn trong công tác …mà nhờ đó một người hiệu trưởng có thể tham khảo rút kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện hơn trong các vị trí công tác của mình.

Xuất phát từ thực tế đó, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách “Cẩm nang dành cho Hiệu trưởng” dịch từ nhà xuất bản cùng tên của Saga Publication.

Trích dẫn

Pam Robbins. Cẩm nang dành cho hiệu trưởng: Chiến lược và lời khuyên thực tế giúp công việc hiệu quả hơn. Chính trị Quốc Gia, 2004.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Cẩm nang dành cho hiệu trưởngĐịnh hướng nghề nghiệp và việc làmĐể làm nên sự nghiệp 400 điều bạn không được học ở trường
Cẩm nang dành cho hiệu trưởngĐịnh hướng nghề nghiệp và việc làmĐể làm nên sự nghiệp 400 điều bạn không được học ở trường

Mã QR

Cẩm nang dành cho hiệu trưởng

Nội dung

  • Thứ Hai, 20:37 28/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Giáo trình toán giải tích

Thứ Hai, 20:35 28/11/2022

Phiên dịch & biên dịch 2

Thứ Hai, 20:25 28/11/2022

Tài liệu nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

Thứ Hai, 19:25 28/11/2022

Tài liệu phục vụ nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII

Thứ Hai, 19:19 28/11/2022

Tài liệu phục vụ nghiên cứu Văn kiện Đại hội IX của Đảng

Thứ Hai, 19:05 28/11/2022

Video giới thiệu