Chân dung các nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú ngành công nghiệp Bộ Công nghiệp

Với tất cả tấm lòng trân trọng và biết ơn những Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú đã trưởng thành từ những mái trường trong ngành Công nghiệp, được phép của Bộ Công nghiệp, Ban biên tập Tạp chí Công nghiệp biên soạn và xuất bản cuốn sách “Chân dung các nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú ngành công nghiệp Bộ Công nghiệp”. Công lao thành tích, sự đóng góp của các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú thì rất nhiều. Cuốn sách này chỉ phác thảo một số nét chân dung của các thầy, các cô trong cả cuộc đời “trồng người” của mình.

Chân dung các nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú ngành công nghiệp Bộ Công nghiệp

Bộ công nghiệp

Lao động – Xã hội

2004

Tóm tắt

Với tất cả tấm lòng trân trọng và biết ơn những Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú đã trưởng thành từ những mái trường trong ngành Công nghiệp, được phép của Bộ Công nghiệp, Ban biên tập Tạp chí Công nghiệp biên soạn và xuất bản cuốn sách “Chân dung các nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú ngành công nghiệp Bộ Công nghiệp”. Công lao thành tích, sự đóng góp của các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú thì rất nhiều. Cuốn sách này chỉ phác thảo một số nét chân dung của các thầy, các cô trong cả cuộc đời “trồng người” của mình.

Trích dẫn

Bộ công nghiệp. Chân dung các nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú ngành công nghiệp Bộ Công nghiệp. Lao động – Xã hội, 2004.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Chân dung các nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú ngành công nghiệpCẩm nang dành cho hiệu trưởngĐịnh hướng nghề nghiệp và việc làm
Chân dung các nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú ngành công nghiệpCẩm nang dành cho hiệu trưởngĐịnh hướng nghề nghiệp và việc làm

Mã QR

Chân dung các nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú ngành công nghiệp

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:25 29/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Lịch sử xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Ba, 11:23 29/11/2022

Tín ngưỡng thờ cúng thần lúa của người Hrê tại xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Thứ Ba, 11:22 29/11/2022

Business Valuation

Thứ Ba, 11:16 29/11/2022

Chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị

Thứ Ba, 11:09 29/11/2022

Startup weekend : How to take a company from concept to creation in 54 hours

Thứ Ba, 10:53 29/11/2022

Video giới thiệu