Tín ngưỡng thờ cúng thần lúa của người Hrê tại xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Cơ sở lý thuyết và đặc điểm văn hóa xã hội của người Hrê; tín ngưỡng thờ thần lúa truyền thống của người Hrê; những biến đổi trong tín ngưỡng thờ thần lúa của người Hrê thời kỳ đổ mới.

Tín ngưỡng thờ cúng thần lúa của người Hrê tại xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Nguyễn Thị Thanh Xuyên

Mỹ thuật

2016

Tóm tắt

Hội Văn Nghệ Dân gian Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội nghệ nghiệp, nằm trong khối liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Tôn chỉ mục đích của Hội là “Sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy vốn văn hóa – văn nghệ dân gian các tộc người Việt Nam”. Trên cơ sở các thành quả của các công việc trên, Hội là một trong những đội quân chủ lực góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa – văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc đã được ông cha ta sáng tạo và giữ gìn trong suốt mấy nghìn năm của lịch sử dân tộc.

Những giá trị sáng tạo đó thể hiện mối quan hệ của các tộc người Việt Nam với thiên nhiên thông qua các tri thức sản xuất nông nghiệp; với xã hội thông qua các phong tục, tập quán, hội xuân, với nhân sinh quan thông qua các nghi lễ vòng đời người; với vũ trụ và thế giới tự nhiên đã được siêu nhiên hóa thông qua các loại hình tín ngưỡng tôn giáo ; với ý tưởng thẩm mỹ thông qua các sáng tạo văn học nghệ thuật. Ở mỗi tộc người Việt Nam, những lĩnh vực và hình thái văn hóa - văn nghệ này lại được thể hiện trong một sắc thái riêng. Chính kho tàng văn hóa đa dạng đó là nội dung, là đối tượng hoạt động của hội viên Văn học dân gian Việt Nam.

Tín ngưỡng có vai trò quan trọng đối với đời sống con người, thể hiện ở tính cổ kết cộng đồng và trao truyền các giá trị văn hóa. Không gian tín ngưỡng là nơi duy trì các hệ giá trị tâm linh và văn hóa đặc sắc. Vì thế, trong đời sống của một tộc người, tín ngướng luôn gắn liền với các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của gia đình, và cộng đồng….

Hệ thống tín ngưỡng đa thần xuất hiện khi con người quan niệm về những linh hồn đều có một nơi cư ngụ nhất định. Quan niệm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các tộc người sản xuất nương rẫy, đó là sự tồn tại song song và gắn kết vào nhau trong cùng một thực thể nhưng dưới hai biểu hiệ và tạng thái khác nhau, một bên là “Hồn - tâm linh” và một khác là sự linh thiêng hóa thể ấy theo cách người ta mong muốn. Nguồi Hrê cũng có một hệ thống thần linh đa dạng, trong đó có hồn lúc/ thần lúa là một vị thần đa chức năng. Nghi lễ thờ cúng thần lúa bao gồm tập hợp các bieur tượng văn hóa, thể hiện qua quan niệm, hành vi và cách ứng xử với cộng đồng và thiên nhiên của người Hrê….

Trích dẫn

Nguyễn Thị Thanh Xuyên. Tín ngưỡng thờ cúng thần lúa của người Hrê tại xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, Mỹ thuật , 2016

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Tín ngưỡng thờ cúng thần lúa của người Hrê tại xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Lễ tục cưới hỏi của người BaNa Kriêm

Lễ cúng sửa vía của người Thái Đen ở Mường Thanh, Điện Biên

Tín ngưỡng thờ cúng thần lúa của người Hrê tại xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Lễ tục cưới hỏi của người BaNa Kriêm

Lễ cúng sửa vía của người Thái Đen ở Mường Thanh, Điện Biên

Mã QR

Tín ngưỡng thờ cúng thần lúa của người Hrê tại xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:22 29/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Business Valuation

Thứ Ba, 11:16 29/11/2022

Chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị

Thứ Ba, 11:09 29/11/2022

Startup weekend : How to take a company from concept to creation in 54 hours

Thứ Ba, 10:53 29/11/2022

Biến đổi hoá hoc cao su thiên nhiên và ứng dụng

Thứ Ba, 10:46 29/11/2022

Startup mixology: Tech cocktail's guide to building, growing, and celebrating startup success

Thứ Ba, 10:42 29/11/2022

Video giới thiệu