Lễ cúng sửa vía của người Thái Đen ở Mường Thanh, Điện Biên

Cuốn sách giúp bạn đọc tra cứu, mở rộng hiểu biết của mình về truyền thống văn hóa giàu có, độc đáo của nền văn hóa Việt Nam

Lễ cúng sửa vía của người Thái Đen ở Mường Thanh, Điện Biên

Tòng Văn Hân

Sân khấu

2016

Tóm tắt

Hội Văn Nghệ Dân gian Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội nghệ nghiệp, nằm trong khối liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Tôn chỉ mục đích của Hội là ”Sư tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy vốn văn hóa – văn nghệ dân gian các tộc người Việt Nam”. Trên cơ sở các thành quả của các công việc trên, Hội là một trong những đội quân chủ lực góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa – văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc đã được ông cha ta sáng tạo và giữ gìn trong suốt mấy nghìn năm của lịch sử dân tộc.

Những giá trị sáng tạo đó thể hiện mối quan hệ của các tộc người Việt Nam với thiên nhiên thông qua các tri thức sản xuất nông nghiệp; với xã hội thông qua các phong tục, tập quán, hội xuân, với nhân sinh quan thông qua các nghi lễ vòng đời người; với vũ trụ và thế giới tự nhiên đã được siêu nhiên hóa thông qua các loại hình tín ngưỡng tôn giáo ; với ý tưởng thẩm mỹ thông qua các sáng tạo văn học nghệ thuật. Ở mỗi tộc nguôi Việt nam, những lĩnh vực và hình thái văn hóa- văn nghệ này lại được thể hiện trong một sắc thái riêng. Chính kho tàng văn hóa đa dạng đó là nội dung, là đối tượng hoạt động của hội viên Văn học dân gian Việt Nam

Cuốn sách giúp bạn đọc tra cứu, mở rộng hiểu biết của mình về truyền thống văn hóa giàu có, độc đáo của nền văn hóa Việt Nam

Trích dẫn

Tòng Văn Hân. Lễ cúng sửa vía của người Thái Đen ở Mường Thanh, Điện Biên, Sân khấu, 2016

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Lễ cúng sửa vía của người Thái Đen ở Mường Thanh, Điện BiênEcosystems around the worldThờ cúng tổ tiên người Việt

Lễ cúng sửa vía của người Thái Đen ở Mường Thanh, Điện Biên

Ecosystems Around the World

Thờ cúng tổ tiên người Việt

Mã QR

Lễ cúng sửa vía của người Thái Đen ở Mường Thanh, Điện Biên

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:40 22/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Stay sweet

Thứ Hai, 22:01 21/11/2022

Do you speak shoe lover? : Style and stories from inside DSW

Thứ Hai, 21:49 21/11/2022

The unexpected everything

Thứ Hai, 21:38 21/11/2022

Disrupt or be Disrupted: A blueprint for change in Management Education

Thứ Hai, 21:35 21/11/2022

Giáo trình Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí

Thứ Hai, 21:13 21/11/2022