Lễ cúng sửa vía của người Thái Đen ở Mường Thanh, Điện Biên

Cuốn sách giúp bạn đọc tra cứu, mở rộng hiểu biết của mình về truyền thống văn hóa giàu có, độc đáo của nền văn hóa Việt Nam

Lễ cúng sửa vía của người Thái Đen ở Mường Thanh, Điện Biên

Tòng Văn Hân

Sân khấu

2016

Tóm tắt

Hội Văn Nghệ Dân gian Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội nghệ nghiệp, nằm trong khối liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Tôn chỉ mục đích của Hội là ”Sư tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy vốn văn hóa – văn nghệ dân gian các tộc người Việt Nam”. Trên cơ sở các thành quả của các công việc trên, Hội là một trong những đội quân chủ lực góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa – văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc đã được ông cha ta sáng tạo và giữ gìn trong suốt mấy nghìn năm của lịch sử dân tộc.

Những giá trị sáng tạo đó thể hiện mối quan hệ của các tộc người Việt Nam với thiên nhiên thông qua các tri thức sản xuất nông nghiệp; với xã hội thông qua các phong tục, tập quán, hội xuân, với nhân sinh quan thông qua các nghi lễ vòng đời người; với vũ trụ và thế giới tự nhiên đã được siêu nhiên hóa thông qua các loại hình tín ngưỡng tôn giáo ; với ý tưởng thẩm mỹ thông qua các sáng tạo văn học nghệ thuật. Ở mỗi tộc nguôi Việt nam, những lĩnh vực và hình thái văn hóa- văn nghệ này lại được thể hiện trong một sắc thái riêng. Chính kho tàng văn hóa đa dạng đó là nội dung, là đối tượng hoạt động của hội viên Văn học dân gian Việt Nam

Cuốn sách giúp bạn đọc tra cứu, mở rộng hiểu biết của mình về truyền thống văn hóa giàu có, độc đáo của nền văn hóa Việt Nam

Trích dẫn

Tòng Văn Hân. Lễ cúng sửa vía của người Thái Đen ở Mường Thanh, Điện Biên, Sân khấu, 2016

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Lễ cúng sửa vía của người Thái Đen ở Mường Thanh, Điện BiênEcosystems around the worldThờ cúng tổ tiên người Việt

Lễ cúng sửa vía của người Thái Đen ở Mường Thanh, Điện Biên

Ecosystems Around the World

Thờ cúng tổ tiên người Việt

Mã QR

Lễ cúng sửa vía của người Thái Đen ở Mường Thanh, Điện Biên

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:40 22/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Stay sweet

Thứ Hai, 22:01 21/11/2022

Do you speak shoe lover? : Style and stories from inside DSW

Thứ Hai, 21:49 21/11/2022

The unexpected everything

Thứ Hai, 21:38 21/11/2022

Disrupt or be Disrupted: A blueprint for change in Management Education

Thứ Hai, 21:35 21/11/2022

Giáo trình Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí

Thứ Hai, 21:13 21/11/2022

Video giới thiệu