Disrupt or be Disrupted: A blueprint for change in Management Education

Compiled by the Graduate Management Admission Council (GMAC) and with contributions by administrators and professors from the top global MBA programs, this book provides business school decision-makers with an evidence-based approach to improving the practice of graduate management education. The book is designed to help navigate the pressures and create revolutionary platforms that leverage a school's unique competitive advantage in a design distinctly tailored for today's business realities.

Disrupt or be Disrupted: A blueprint for change in Management Education

Granduate Management Admission Council

Jossey - Bass

2013

Abstract

Compiled by the Graduate Management Admission Council (GMAC) and with contributions by administrators and professors from the top global MBA programs, this book provides business school decision-makers with an evidence-based approach to improving the practice of graduate management education. The book is designed to help navigate the pressures and create revolutionary platforms that leverage a school's unique competitive advantage in a design distinctly tailored for today's business realities.

  • Offers a unique handbook for improving graduate management education
  • Contains contributions from an international group of deans and professors that lead MBA programs
  • Sponsored by GMAC, owner of the Graduate Management Admission Test (GMAT) exam used by over 5,000 programs worldwide

This important resource gives academics a proven approach for improving graduate-level management programs.

https://www.amazon.com/

Citation

Granduate Management Admission Council. Disrupt or be Disrupted: A blueprint for change in Management Education. Jossey - Bass, 2013.

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Disrupt or be Disrupted: A blueprint for change in Management EducationElementary classroom management : Lessons from research and practiceHBR Guide to Your Professional Growth

Disrupt or be disrupted: A blueprint for change in management education

Elementary classroom management : Lessons from research and practiceHBR Guide to Your Professional Growth

QR code

Disrupt or be disrupted: A blueprint for change in management education

Content

  • Thứ Hai, 21:35 21/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí

Thứ Hai, 21:13 21/11/2022

Developing Reading Skills: Intermediate 1

Thứ Hai, 20:48 21/11/2022

Create Success

Thứ Hai, 20:35 21/11/2022

Kỹ năng tổ chức sự kiện giao tiếp, ứng xử tuyển tập mẫu diễn văn, bài phát biểu hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp.

Thứ Hai, 20:35 21/11/2022

Luật đấu thầu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư (Áp dụng cho tất cả các gói thầu)

Thứ Hai, 20:19 21/11/2022