Developing Reading Skills: Intermediate 1

A textbook designed to strengthen reading skills by exposing readers to material which promotes vocabulary development, structural analysis, and relational and inferential analysis.

Developing Reading Skills: Intermediate 1

Linda Markatein, Louise Hirasawa

Heinle & Heinle Publisher

1994

Abstract

Developing Reading Skills: Intermediate 1 is a completely new book. This throughly revised program reflects a different orientation toward reading and our perception of the real reading needs students have evolved over the year. The new text is based upon an intezactive, process model of readig and it follows the organizational scheme of Developing Reading Skills: Intermediate 2, second edition (1993) and Developing Reading Skills: Advanced 2, second edition (1990)

Developing Reading Skills: Intermediate 1 is intended for college students or other adults who want to develop their readig skills for academic, personal or career purposes. The text is also appropriate for high school students. This book was designed for students of English as a Second Language and Englih as a Forien Language in both academic and nonacademic setting however it can also be successfully used with adult native English Speakers in developmental reading classes.

Citation

Linda Markatein, Louise Hirasawa. Developing Reading Skills: Intermediate 1. Heinle & Heinle Publisher, 1994.

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Developing reading skills - intermediate 1Elementary classroom management : Lessons from research and practiceHBR Guide to Your Professional Growth
Developing reading skills - intermediate 1Elementary classroom management : Lessons from research and practiceHBR Guide to Your Professional Growth

QR code

Developing reading skills - intermediate 1

Content

  • Thứ Hai, 20:48 21/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Create Success

Thứ Hai, 20:35 21/11/2022

Kỹ năng tổ chức sự kiện giao tiếp, ứng xử tuyển tập mẫu diễn văn, bài phát biểu hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp.

Thứ Hai, 20:35 21/11/2022

Luật đấu thầu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư (Áp dụng cho tất cả các gói thầu)

Thứ Hai, 20:19 21/11/2022

Giáo trình luật hành chính Việt Nam (Phạm Hồng Thái)

Thứ Hai, 19:35 21/11/2022

Giáo trình Luật thương mại Việt Nam. Tập 2

Thứ Hai, 19:19 21/11/2022

Video giới thiệu