Developing Reading Skills: Intermediate 1

A textbook designed to strengthen reading skills by exposing readers to material which promotes vocabulary development, structural analysis, and relational and inferential analysis.

Developing Reading Skills: Intermediate 1

Linda Markatein, Louise Hirasawa

Heinle & Heinle Publisher

1994

Abstract

Developing Reading Skills: Intermediate 1 is a completely new book. This throughly revised program reflects a different orientation toward reading and our perception of the real reading needs students have evolved over the year. The new text is based upon an intezactive, process model of readig and it follows the organizational scheme of Developing Reading Skills: Intermediate 2, second edition (1993) and Developing Reading Skills: Advanced 2, second edition (1990)

Developing Reading Skills: Intermediate 1 is intended for college students or other adults who want to develop their readig skills for academic, personal or career purposes. The text is also appropriate for high school students. This book was designed for students of English as a Second Language and Englih as a Forien Language in both academic and nonacademic setting however it can also be successfully used with adult native English Speakers in developmental reading classes.

Citation

Linda Markatein, Louise Hirasawa. Developing Reading Skills: Intermediate 1. Heinle & Heinle Publisher, 1994.

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Developing reading skills - intermediate 1Elementary classroom management : Lessons from research and practiceHBR Guide to Your Professional Growth
Developing reading skills - intermediate 1Elementary classroom management : Lessons from research and practiceHBR Guide to Your Professional Growth

QR code

Developing reading skills - intermediate 1

Content

  • Thứ Hai, 20:48 21/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Create Success

Thứ Hai, 20:35 21/11/2022

Kỹ năng tổ chức sự kiện giao tiếp, ứng xử tuyển tập mẫu diễn văn, bài phát biểu hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp.

Thứ Hai, 20:35 21/11/2022

Luật đấu thầu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư (Áp dụng cho tất cả các gói thầu)

Thứ Hai, 20:19 21/11/2022

Giáo trình luật hành chính Việt Nam (Phạm Hồng Thái)

Thứ Hai, 19:35 21/11/2022

Giáo trình Luật thương mại Việt Nam. Tập 2

Thứ Hai, 19:19 21/11/2022