Essentials of physical anthropology : Discovering our origins

The big picture ofEssentials of physical anthropology : Discovering our origins physical anthropology.Essentials of Physical Anthropology, Second Edition, uses smart pedagogy and engaging visual tools to help students focus on the most important themes of physical anthropology.

Essentials of physical anthropology : Discovering our origins

Clark Spencer Larsen

W.W. Norton & Company

2013

Abstract

Clark Spencer Larsen heads the Department of Anthropology at Ohio State University, Columbus. A native of Nebraska, he received his B.A. from Kansas State University and M.A. and Ph.D. from the University of Michigan. Clark's research is in bioarchaeology, skeletal biology, and paleoanthropology. He has worked in North America, Europe, and Asia. He has taught at the University of Massachusetts, Northern Illinois University, Purdue University, and the University of North Carolina. Since 2001, he has been a member of the faculty at Ohio State, where he is a Distinguished Professor of Social and Behavioral Sciences. He teaches introductory physical anthropology, osteology, bioarchaeology, and paleoanthropology. Clark has served as president of the American Associations of Physical Anthropologists and as editor-in-chief of the American Journal of Physical Anthropology. In addition to Our Origins, he has authored or edited 25 books and monographs, including Bioarchaeology; Interpreting Behavior from the Human Skeleton, Skeletons in Our Closet, Advances in Dental Anthropology; and A Companion to Biological Anthropology.

https://www.amazon.com/

Citation

Clark Spencer Larsen. Essentials of physical anthropology : Discovering our origins . W.W. Norton & Company, 2013.

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Essentials of physical anthropology : Discovering our origins HBR's 10 Must Reads On Managing People HBR's 10 Must Reads On Negotiation
Essentials of physical anthropology : Discovering our origins HBR's 10 Must Reads On Managing PeopleHBR's 10 Must Reads On Negotiation

QR code

Essentials of physical anthropology : Discovering our origins

Content

  • Thứ Bảy, 14:06 12/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Essentials of physical anthropology : Discovering our origins

Thứ Bảy, 13:52 12/11/2022

Dangerous Market: Managing in Financial Crises

Thứ Bảy, 13:30 12/11/2022

Formal methods for components and objects

Thứ Bảy, 10:29 12/11/2022

A Christmas Carol

Thứ Sáu, 20:11 11/11/2022

教え方を改善する= Cải tiến phương pháp giảng dạy

Thứ Sáu, 16:02 11/11/2022