Essentials of physical anthropology : Discovering our origins

Author Clark Larsen, one of the world’s leading physical anthropologists, has worked hard to develop a tight narrative, covering only the most pertinent, most up-to-date information that students should know.

Essentials of physical anthropology : Discovering our origins

Clark Spencer Larsen

W.W. Norton & Company

2010

Abstract

With the same unparalleled art and inquiry-based pedagogy as the best-selling Our Origins, Essentials of Physical Anthropology is the ideal text for focusing students’ attention on what really matters and why. Author Clark Larsen, one of the world’s leading physical anthropologists, has worked hard to develop a tight narrative, covering only the most pertinent, most up-to-date information that students should know. Pedagogical features in every chapter keep students focused on the core concepts and “big questions” in physical anthropology. An extensive art program, including figures, photos, maps, and bubble captions, brings concepts to life.

https://www.amazon.com/

Citation

Clark Spencer Larsen. Essentials of physical anthropology : Discovering our origins. W.W. Norton & Company, 2010.

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Essentials of physical anthropology : Discovering our origins HBR's 10 Must Reads On NegotiationHBR's 10 Must Reads On Managing People
Essentials of physical anthropology : Discovering our originsHBR's 10 Must Reads On NegotiationHBR's 10 Must Reads On Managing People

QR code

 Essentials of physical anthropology : Discovering our origins

Content

  • Thứ Bảy, 13:52 12/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Dangerous Market: Managing in Financial Crises

Thứ Bảy, 13:30 12/11/2022

Formal methods for components and objects

Thứ Bảy, 10:29 12/11/2022

A Christmas Carol

Thứ Sáu, 20:11 11/11/2022

教え方を改善する= Cải tiến phương pháp giảng dạy

Thứ Sáu, 16:02 11/11/2022

Waiting for Godot ( Chờ đợi Godot)

Thứ Sáu, 15:53 11/11/2022