Essentials of physical anthropology : Discovering our origins

Author Clark Larsen, one of the world’s leading physical anthropologists, has worked hard to develop a tight narrative, covering only the most pertinent, most up-to-date information that students should know.

Essentials of physical anthropology : Discovering our origins

Clark Spencer Larsen

W.W. Norton & Company

2010

Abstract

With the same unparalleled art and inquiry-based pedagogy as the best-selling Our Origins, Essentials of Physical Anthropology is the ideal text for focusing students’ attention on what really matters and why. Author Clark Larsen, one of the world’s leading physical anthropologists, has worked hard to develop a tight narrative, covering only the most pertinent, most up-to-date information that students should know. Pedagogical features in every chapter keep students focused on the core concepts and “big questions” in physical anthropology. An extensive art program, including figures, photos, maps, and bubble captions, brings concepts to life.

https://www.amazon.com/

Citation

Clark Spencer Larsen. Essentials of physical anthropology : Discovering our origins. W.W. Norton & Company, 2010.

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Essentials of physical anthropology : Discovering our origins HBR's 10 Must Reads On NegotiationHBR's 10 Must Reads On Managing People
Essentials of physical anthropology : Discovering our originsHBR's 10 Must Reads On NegotiationHBR's 10 Must Reads On Managing People

QR code

 Essentials of physical anthropology : Discovering our origins

Content

  • Thứ Bảy, 13:52 12/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Dangerous Market: Managing in Financial Crises

Thứ Bảy, 13:30 12/11/2022

Formal methods for components and objects

Thứ Bảy, 10:29 12/11/2022

A Christmas Carol

Thứ Sáu, 20:11 11/11/2022

教え方を改善する= Cải tiến phương pháp giảng dạy

Thứ Sáu, 16:02 11/11/2022

Waiting for Godot ( Chờ đợi Godot)

Thứ Sáu, 15:53 11/11/2022

Video giới thiệu