A Christmas Carol

Carol tells the story of a bitter old miser named Ebenezer Scrooge and his transformation resulting from a supernatural visit by the ghost of his former business partner Jacob Marley and the Ghosts of Christmases Past, Present and Yet to Come. The novella met with instant success and critical acclaim.The book was written and published in early Victorian era Britain, a period when there was strong nostalgia for old Christmas traditions together with the introduction of new customs, such as Christmas trees and greeting cards.

A Christmas Carol

Charles Dickens

Mac Millan

2005

Abstract

A Christmas Carol is a novella by English author Charles Dickens. It was first published by Chapman & Hall on 19 December 1843. Carol tells the story of a bitter old miser named Ebenezer Scrooge and his transformation resulting from a supernatural visit by the ghost of his former business partner Jacob Marley and the Ghosts of Christmases Past, Present and Yet to Come. The novella met with instant success and critical acclaim.The book was written and published in early Victorian era Britain, a period when there was strong nostalgia for old Christmas traditions together with the introduction of new customs, such as Christmas trees and greeting cards. Dickens' sources for the tale appear to be many and varied, but are, principally, the humiliating experiences of his childhood, his sympathy for the poor, and various Christmas stories and fairy tales

(https://www.amazon.com/)

Citation

Charles Dickens. A Christmas Carol. Springer, 2005.

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

 A Christmas CarolHBR Guide to Leading TeamsHBR guide to delivering effective feedback
A Christmas Carol
HBR Guide to Leading TeamsHBR guide to delivering effective feedback

QR code

A Christmas Carol

Content

  • Thứ Sáu, 20:11 11/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

教え方を改善する= Cải tiến phương pháp giảng dạy

Thứ Sáu, 16:02 11/11/2022

Waiting for Godot ( Chờ đợi Godot)

Thứ Sáu, 15:53 11/11/2022

新 翻訳力を鍛える本 = Sách rèn luyện kỹ năng dịch mới

Thứ Sáu, 15:26 11/11/2022

新完全マスター文法 日本語能力試験N2 = Bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật bằng Master Grammar hoàn chỉnh mới N2

Thứ Sáu, 15:17 11/11/2022

新・はじめての日本語教育1補改 = Giáo dục tiếng Nhật mới và đầu tiên 1 Bổ sung

Thứ Sáu, 15:10 11/11/2022

Video giới thiệu