Elementary classroom management : Lessons from research and practice

Stressing the need to build caring, supportive relationships with and among students, Elementary Classroom Management: Lessons from Research and Practice offers research-based guidance on effective classroom management. It addresses current concerns about student motivation and helps prospective and beginning teachers develop a philosophy of classroom management that focuses on building connections with students and creating safe, caring classrooms.

Elementary classroom management : Lessons from research and practice

Carol Simon Weinstein

McGraw-Hill

2011

Abstract

Stressing the need to build caring, supportive relationships with and among students, Elementary Classroom Management: Lessons from Research and Practice offers research-based guidance on effective classroom management. It addresses current concerns about student motivation and helps prospective and beginning teachers develop a philosophy of classroom management that focuses on building connections with students and creating safe, caring classrooms.

The trusted text profiles five master teachers (grades K, 1, 3, 4 and 5) in very different school settings as they create classrooms that are orderly and productive, humane and caring. The integration of the thinking and the actual management practices of five real elementary teachers into discussions of research-based management principles prompts readers to connect theories with actual results. Further, the text demonstrates how real teachers can adapt to any circumstances--physical room constraints, curriculum requirements, challenging behaviors--and still be successful.

https://www.amazon.com/

Citation

Carol Simon Weinstein. Elementary classroom management : Lessons from research and practice. McGraw-Hill, 2011.

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Elementary classroom management : Lessons from research and practiceHBR Guide to Your Professional GrowthHBR guide to delivering effective feedback
Elementary classroom management : Lessons from research and practiceHBR Guide to Your Professional GrowthHBR guide to delivering effective feedback

QR code

Elementary classroom management : Lessons from research and practice

Content

  • Thứ Hai, 21:06 14/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Những quy định pháp luật về tài chính ngân sách, xã, phường, thị trấn

Thứ Hai, 17:56 14/11/2022

Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thứ Hai, 17:50 14/11/2022

Đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Thứ Hai, 17:44 14/11/2022

Cẩm nang pháp luật cho các doanh nghiệp

Thứ Hai, 17:08 14/11/2022

Mẫu soạn thảo văn bản dùng cho các cơ quan, chính quyền địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế

Thứ Hai, 16:24 14/11/2022