Lễ tục cưới hỏi của người BaNa Kriêm

Cuốn sách giới thiệu về tập tục đám cưới của dân tộc Bana Kriêm với những nét chung đặc sắc như cách thức làm quen, hẹn hò của nam nữ thanh niên, thủ tục gạ hỏi; cách thức tổ chức đám cưới bên nhà trai, nhà gái...

Lễ tục cưới hỏi của người BaNa Kriêm

Yang Danh

Mỹ thuật

2016

Tóm tắt

Hội Văn Nghệ Dân gian Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội nghệ nghiệp, nằm trong khối liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Tôn chỉ mục đích của Hội là ”Sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy vốn văn hóa – văn nghệ dân gian các tộc người Việt Nam”. Trên cơ sở các thành quả của các công việc trên, Hội là một trong những đội quân chủ lực góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa – văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc đã được ông cha ta sáng tạo và giữ gìn trong suốt mấy nghìn năm của lịch sử dân tộc.

Những giá trị sáng tạo đó thể hiện mối quan hệ của các tộc người Việt Nam với thiên nhiên thông qua các tri thức sản xuất nông nghiệp; với xã hội thông qua các phong tục, tập quán, hội xuân, với nhân sinh quan thông qua các nghi lễ vòng đời người; với vũ trụ và thế giới tự nhiên đã được siêu nhiên hóa thông qua các loại hình tín ngưỡng tôn giáo ; với ý tưởng thẩm mỹ thông qua các sáng tạo văn học nghệ thuật. Ở mỗi tộc nguôi Việt nam, những lĩnh vực và hình thái văn hóa- văn nghệ này lại được thể hiện trong một sắc thái riêng. Chính kho tàng văn hóa đa dạng đó là nội dung, là đối tượng hoạt động của hội viên Văn học dân gian Việt Nam

Cuốn sách giới thiệu về tập tục đám cưới của dân tộc Bana Kriêm với những nét chung đặc sắc như cách thức làm quen, hẹn hò của nam nữ thanh niên, thủ tục gạ hỏi; cách thức tổ chức đám cưới bên nhà trai, nhà gái...

Trích dẫn

Yang Danh. Lễ tục cưới hỏi của người BaNa Kriêm, Mỹ thuật, 2016

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Lễ tục cưới hỏi của người BaNa KriêmPhong tục dân gian cưới hỏiThờ cúng tổ tiên người Việt

Lễ tục cưới hỏi của người BaNa Kriêm

Phong tục dân gian cưới hỏi

Thờ cúng tổ tiên người Việt

Mã QR

Lễ tục cưới hỏi của người BaNa Kriêm

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:36 22/11/2022