Handouts Phiên dịch

Tài liệu trình bày về văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam, phân biệt giữa Văn hóa, Văn hiến, Văn vật, Văn minh và các văn hóa phi vật thể, các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam như Hạ Long, Phong Nha - Kẻ Bàng, Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn...

Handouts Phiên dịch

Khoa Ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

2016

Tóm tắt

Mặc dù văn hóa là một khái niệm có nội hàm hết sức phong phú và phức tạp, với nhiều đặc trưng (do vậy mà có nhiều cách hiểu, cách định nghĩa khác nhau (khoảng 160 định nghĩa)), ta vẫn có thể thấy ở văn hóa nổi lên bốn đặc trưng cơ bản nhất là tính nhân sinh, tính giá trị, tính hệ thống và tính lịch sử–đây là những đặc trưng cần và đủ cho phép phân biệt văn hóa với những khái niệm có liên quan.

Tài liệu trình bày về văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam, phân biệt giữa Văn hóa, Văn hiến, Văn vật, Văn minh và các văn hóa phi vật thể, các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam như Hạ Long, Phong Nha - Kẻ Bàng, Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn...

Trích dẫn

Khoa Ngoại ngữ. Handouts Phiên dịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2016.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Du lịch

Tài liệu liên quan

Handouts Phiên dịchVăn vật - Ẩm thực đất Thăng Long. Phần 1: Văn vậtVăn vật - Ẩm thực đất Thăng Long. Phần 2: Ẩm thực

Handouts Phiên dịch

Văn vật - Ẩm thực đất Thăng Long. Phần 1: Văn vật

Văn vật - Ẩm thực đất Thăng Long. Phần 2: Ẩm thực

Mã QR

Handouts Phiên dịch

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:17 22/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Handouts Phiên dịch 2

Thứ Ba, 10:12 22/11/2022

Lễ tục trong gia đình người Việt

Thứ Ba, 10:12 22/11/2022

Audel Installation Requirements of the 2005 national electrical code

Thứ Ba, 10:00 22/11/2022

Handouts Phiên dịch 1

Thứ Ba, 09:57 22/11/2022

Lễ cúng sửa vía của người Thái Đen ở Mường Thanh, Điện Biên

Thứ Ba, 09:40 22/11/2022