Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Du lịch

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Hướng dẫn du lịchAlmanach - Những nền văn minh thế giớiKinh tế du lịchInterculture Communication A Practical Guide
Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Hướng dẫn du lịchAlmanach - Những nền văn minh thế giớiKinh tế du lịchInterculture Communication A Practical Guide
Nghệ thuật nói chuyện trước công chúngEssential Methods for Planning Practitioners, Skills and Techniques for Data Analysis, Visualization, and CommunicationEnglish for Tourism and Restaurants (Book 2)English for Negotiating
Nghệ thuật nói chuyện trước công chúngEssential Methods for Planning Practitioners, Skills and Techniques for Data Analysis, Visualization, and CommunicationEnglish for Tourism and Restaurants (Book 2)English for Negotiating
Bài giảng kỹ năng thuyết trìnhGiáo trình Văn hoá ẩm thựcAmerican Ways: A guide for Foreigners in the United StatesDân tộc học đại cương
Bài giảng kỹ năng thuyết trìnhGiáo trình Văn hoá ẩm thựcAmerican Ways: A guide for Foreigners in the United StatesDân tộc học đại cương
Giáo trình giao tiếp trong kinh doanhThuật thuận tâm lýBí quyết thuyết trình của Steve Jobs = The Presentation Secrets of Steve JobsEnglish for Tourism and Hospitality
Giáo trình giao tiếp trong kinh doanhThuật thuận tâm lýBí quyết thuyết trình của Steve Jobs (The Presentation Secrets of Steve Jobs)English for Tourism and Hospitality
Intercultural Communication A readerPathways to LiteratureTiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ Đại lý lữ hành Tổng cục Du lịch Việt NamMôi trường và phát triển bền vững
Intercultural Communication A readerPathways to LiteratureTiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ Đại lý lữ hành Tổng cục Du lịch Việt NamMôi trường và phát triển bền vững
Giáo trình thương phẩm hàng thực phẩmLịch sử văn minh thế giớiNhập môn khu vực học và Việt Nam học
Giáo trình thương phẩm hàng thực phẩmLịch sử văn minh thế giớiGiáo trình nhập môn khu vực học và Việt Nam học