Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Giáo trình có nội dung bao quát về du lịch như một hiện tượng xã hội, một ngành kinh tế và một lĩnh vực đào tạo nghiên cứu trong số các ngành khoa học xã hội ở Việt Nam.

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Trần Đức Thanh, Phạm Hồng Long, Vũ Hương Lan (đồng ch.b)

ĐH Quốc gia Hà Nội

2022

Tóm tắt

Giáo trình có nội dung bao quát về du lịch như một hiện tượng xã hội, một ngành kinh tế và một lĩnh vực đào tạo nghiên cứu trong số các ngành khoa học xã hội ở Việt Nam.

Giáo trình được thiết kế theo hướng mở, các nội dung được phân tích chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu nhằm khuyến khích người học khai phóng tư duy, tranh biện sáng tạo.

Cuốn giáo trình gồm những chương sau:

những vấn đề chung về nhập môn du lịch; các hợp phần của du lịch; tác động của du lịch; loại hình và sản phẩm du lịch; tương lai và triển vọng của du lịch.

Trích dẫn

Trần Đức Thanh, Phạm Hồng Long, Vũ Hương Lan (đồng ch.b), Nhập môn du lịch - Introduction to tourism, ĐH Quốc gia Hà Nội,

Bộ sưu tập

Ngành TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM ( 7220101 )

Lĩnh vực Du lịch

Tài liệu liên quan

Nhập môn du lịch - Introduction to tourismĐại cương văn hóa Việt NamLịch sử văn minh thế giới
Nhập môn du lịch - Introduction to tourismĐại cương văn hóa Việt NamLịch sử văn minh thế giới

Mã QR

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Modern Etiquette for a Better Life: Master All Social and Business Exchanges

Thứ Bảy, 14:52 24/06/2023

Principles of Management (Charles W.L. Hill, Steven L. McShane)

Thứ Sáu, 18:53 23/06/2023