Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Giáo trình có nội dung bao quát về du lịch như một hiện tượng xã hội, một ngành kinh tế và một lĩnh vực đào tạo nghiên cứu trong số các ngành khoa học xã hội ở Việt Nam.

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Trần Đức Thanh, Phạm Hồng Long, Vũ Hương Lan (đồng ch.b)

ĐH Quốc gia Hà Nội

2022

Tóm tắt

Giáo trình có nội dung bao quát về du lịch như một hiện tượng xã hội, một ngành kinh tế và một lĩnh vực đào tạo nghiên cứu trong số các ngành khoa học xã hội ở Việt Nam.

Giáo trình được thiết kế theo hướng mở, các nội dung được phân tích chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu nhằm khuyến khích người học khai phóng tư duy, tranh biện sáng tạo.

Cuốn giáo trình gồm những chương sau:

những vấn đề chung về nhập môn du lịch; các hợp phần của du lịch; tác động của du lịch; loại hình và sản phẩm du lịch; tương lai và triển vọng của du lịch.

Trích dẫn

Trần Đức Thanh, Phạm Hồng Long, Vũ Hương Lan (đồng ch.b), Nhập môn du lịch - Introduction to tourism, ĐH Quốc gia Hà Nội,

Bộ sưu tập

Ngành TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM ( 7220101 )

Lĩnh vực Du lịch

Tài liệu liên quan

Nhập môn du lịch - Introduction to tourismĐại cương văn hóa Việt NamLịch sử văn minh thế giới
Nhập môn du lịch - Introduction to tourismĐại cương văn hóa Việt NamLịch sử văn minh thế giới

Mã QR

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Modern Etiquette for a Better Life: Master All Social and Business Exchanges

Thứ Bảy, 14:52 24/06/2023

Principles of Management (Charles W.L. Hill, Steven L. McShane)

Thứ Sáu, 18:53 23/06/2023

Video giới thiệu