Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Cuốn giáo trình được biên soạn nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu và thực hành phương pháp điều tra khảo sát của các nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh trong lĩnh vực quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh và những bạn đọc quan tâm tới phương pháp này.

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Nguyễn Thị Tuyết Mai & Nguyễn Vũ Hùng

ĐH Kinh tế quốc dân

2015

Tóm tắt

Điều tra khảo sát là phương pháp nghiên cứu được sử dụng rộng rãi và ngày càng trơ rnene quan trọng trong các lĩnh vực nghiên cứu kinh tế xã hội. Cùng với sự phát triển của toán thống kê và công nghệ thông tin, điều tra khảo sát đã trở nên thân thiện hơn với nhà nghiên cứu và người sử dụng, trở thành công cụ “không thể không biết tới” với các nhà nghiên cứu quản lý, xã hội học và là máy in tiền cho các công ty nghiên cứu và tư vấn thị trường.

Ở Việt Nam, mặc dù việc sử dụng phương pháp điều tra khảo sát ngày càng nhiều, hiểu biết về các nguyên lý, những vấn đề cơ bản và thực hành phương pháp này vẫn còn hạn chế, đặc biệt trong nghiên cứu mang tính học thuật. Một thách thức đối với nhiều giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên là làm sao thực hiện điều tra khảo sát theo một quy trình và chuẩn mực khoa học, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học xã hội.

Xuất phát từ những lý do trên, với yêu cầu về giáo trình dành cho Chương trình Tiền Tiến sĩ, nhóm tác giả đã tiến hành biên soạn giáo trìnhPhương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn. Đây là cuốn giáo trình được biên soạn nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu và thực hành phương pháp điều tra khảo sát của các nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh trong lĩnh vực quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh và những bạn đọc quan tâm tới phương pháp này.

MỤC LỤC

Chương 1: Giới thiệu phương pháp điều tra khảo sát

1.1 Giới thiệu

1.2 Tóm tắt lịch sử điều tra khảo sát

1.3 Giới thiệu về sai số trong điều tra khảo sát

Câu hỏi ôn tập

Tài liệu tham khảo

Chương 2: Thiết kế tổng thể khảo sát

2.1 Giới thiệu

2.2 Khái niệm và sự cần thiết xây dựng thiết kế tổng thể điều tra khảo sát

2.3 Đặc điểm của một thiết kế nghiên cứu tốt

2.4 Các loại thiết kế khảo sát

2.5 Các vấn đề chính của thiết kế tổng thể khảo sát

Câu hỏi ôn tập

Tài liệu tham khảo

Chương 3: Xác định tổng thể và chọn mẫu khảo sát

3.1 Giới thiệu

3.2 Tổng thể và mẫu nghiên cứu

3.3 Quy trình chọn mẫu

3.4 Các phương pháp chọn mẫu

3.5 Xác định quy mô mẫu

Câu hỏi ôn tập

Tài liệu tham khảo

Chương 4: Thiết kế phiếu câu hỏi khảo sát

4.1 Giới thiệu

4.2 Cơ sở thiết kế phiếu câu hỏi

4.3 Quy trình thiết kế phiếu câu hỏi

4.4 Nội dung phiếu câu hỏi

4.5 Một số vấn đề cần chú ý trong thiết kế phiếu câu hỏi

Câu hỏi ôn tập

Tài liệu tham khảo

Chương 5: Thu thập dữ liệu khảo sát

5.1 Giới thiệu

5.2 Thu thập dữ liệu bằng phỏng vấn trực tiếp

5.3 Thu thập dữ liệu bằng phỏng vấn qua điện thoại

5.4 Thu thập dữ liệu qua mạng internet

5.5 Giới thiệu một số phương pháp thu thập dữ liệu khác

5.6 Tổng quan về lập kế hoạch và quản lý quá trình thu thập dữ liệu

Câu hỏi ôn tập

Tài liệu tham khảo

Chương 6: Nhập và quản lý dữ liệu

6.1 Giới thiệu

6.2 Kiểm tra dữ liệu thô

6.3 Mã hóa phiếu hỏi

6.4 Nhập liệu

6.5 Kiểm tra và làm sạch dữ liệu

Câu hỏi ôn tập

Tài liệu tham khảo

Chương 7: Giới thiệu một số phương pháp phân tích dữ liệu khảo sát

7.1 Giới thiệu

7.2 Cơ sở sử dụng phương pháp phân tích

7.3 Phân tích nhân tố khám phá

7.4 Phân tích đánh giá độ tin cậy

7.5 Phân tích so sánh nhóm

7.6 Phân tích hồi quy

Câu hỏi ôn tập

Tài liệu tham khảo

Chương 8: Tỷ lệ phản hồi và dữ liệu khuyết thiếu

8.1 Giới thiệu

8.2 Tỷ lệ phản hồi

8.3 Dự liệu khuyết thiếu

Câu hỏi ôn tập

Tài liệu tham khảo

Chương 9: Đạo đức trong nghiên cứu khảo sát

9.1 Giới thiệu

9.2 Các nguyên tắc đạo đức tổng quát

9.3 Trách nhiệm đạo đức của nhà nghiên cứu

9.4 Tiêu chuẩn đạo đức đối với người trả lời

9.5 Tiêu chuẩn đạo đức đối với điều tra viên

9.6 Tính bảo mật và khuyết danh thông tin

9.7 Hội đồng đánh giá đạo đức

Câu hỏi ôn tập

Tài liệu tham khảo

Trích dẫn

Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Vũ Hùng, Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn, ĐH Kinh tế quốc dân, 2015

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễnPhân tích thị trường chứng khoán = Mastering the market cycleKhởi nghiệp kinh doanh: Lý thuyết, quá trình, thực tiễn (Entrepreneurship. Theory, Process, and Practice)
Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễnPhân tích thị trường chứng khoán = Mastering the market cycleKhởi nghiệp kinh doanh: Lý thuyết, quá trình, thực tiễn (Entrepreneurship. Theory, Process, and Practice)

Mã QR

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Nội dung

  • Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Modern Etiquette for a Better Life: Master All Social and Business Exchanges

Thứ Bảy, 14:52 24/06/2023

Principles of Management (Charles W.L. Hill, Steven L. McShane)

Thứ Sáu, 18:53 23/06/2023

Tiếng Việt du lịch

Thứ Sáu, 14:33 23/06/2023

Video giới thiệu