Giáo trình thanh toán quốc tế

Cuốn sách giúp trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thanh toán quốc tế, góp phần đáp dứng nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này,

Giáo trình thanh toán quốc tế

Hà Văn Hội

ĐH Quốc gia Hà Nội

2012

Tóm tắt

Thanh toán quốc tế là một trong những khâu quan trọng và có ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng của hoạt động xuất nhập khẩu. Tìm hiểu các phương thức thanh toán quốc tế hiện nay đang được áp dụng trên thế giới là nhu cầu cấp thiết cho các công ty xuất nhập khẩu. Qua đó giúp các doanh nghiệp lựa chọn được phương thức thanh toán khả thi. Ngoài ra, các nguồn thu và chi của hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu là các ngoại tệ, nhưng giá cả ngoại tệ thì thường xuyên biến động, vì vậy làm thế nào để hạn chế rủi ro hối đoái cũng là những trọng tâm của môn học này. Chính những lý do trên, môn học Thanh toán quốc tế đã được đưa vào giảng dạy cho sinh viên khối kinh tế - quản trị kinh doanh – ngoại thương – ngân hàng…

Giáo trình được kết cấu thành 09 chương:

Chương 1 trình bày các vấn đề như khái niệm và những đặc trưng cơ bản của thanh toán quốc tế, cơ sở hình thành các hoạt động thanh toán quốc tế, vai trò của thanh toán quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa, các chủ thể tham gia hoạt động thanh toán quốc tế.

Chương 2 trình bày cách thức thành lập và quy trình lưu thông các phương tiện thanh toán quốc tế như hối phiếu, séc, thẻ thanh toán quốc tế.

Chương 3 trình bày nội dung và cách thức thực hiện các điều kiện thanh toán quốc tế như điều kiện tiền tệ, điều kiện thời gian thanh toán.

Chương 4 trình bày nội dung của phương thức nhờ thu, gồm các vấn đề chính như khái niệm, bản chất, cơ sở pháp lý, quy trình thực hiện, các hình thức nhờ thu, ưu nhược điểm của phương thức nhờ thu và những lưu ý áp dụng phương thức nhờ thu trong thực tiễn

Chương 5 trình bày về phương thức tín dụng chứng từ gồm các nội dung như khái niệm, quy trình thực hiện phương thức tín dụng chứng từ, các loại thư tín dụng thương mại, ưu điểm và rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ

Chương 6 trình bày hai vấn đề chính là bảo lãnh thanh toán (gồm các vấn đề như khái niệm, đặc điểm và nội dung của bảo lãnh thanh toán trong thương mại quốc tế) và tín dụng dự phòng (gồm các vấn đề: bản chất, quy trình thực hiện, các loại thư tín dụng dự phòng trong thương mại quốc tế).

Chương 7 trình bày khái niệm, vai trò của bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế các loại chứng từ trong thanh toán quốc tế cách thành lập và kiểm tra bộ chứng từ thanh toán quốc tế.

Chương 8 trình bày các phương thức thanh toán khác như phương thức ghi sổ, phương thức ứng trước, phương thức giao chứng từ trả tiền ngay, phương thức chuyển tiền

Chương 9 trình bày nội dung và cách thức thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán, trong đó nhấn mạnh đến hai hình thức của bao thanh toán là bao thanh toán tương đốì và bao thanh toán tuyệt đối.

Trích dẫn

Hà Văn Hội, Giáo trình thanh toán quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội, 2012

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Giáo trình thanh toán quốc tếĐộng lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam triển vọng đến năm 2020Nguyên lý kế toán - Financial accouting with international financial report standards

Giáo trình thanh toán quốc tế

Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam triển vọng đến năm 2020Nguyên lý kế toán - Financial accouting with international financial report standards

Mã QR

Giáo trình thanh toán quốc tế

Nội dung

  • Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Modern Etiquette for a Better Life: Master All Social and Business Exchanges

Thứ Bảy, 14:52 24/06/2023

Principles of Management (Charles W.L. Hill, Steven L. McShane)

Thứ Sáu, 18:53 23/06/2023

Tiếng Việt du lịch

Thứ Sáu, 14:33 23/06/2023

Giáo trình văn hoá du lịch

Thứ Năm, 09:05 22/06/2023

Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam

Thứ Năm, 08:39 22/06/2023

Video giới thiệu