Nguyên lý kế toán - Financial accouting with international financial report standards

Nguyên lý kế toán là một trong những môn học cơ sở khối ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Nó cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết, những nguyên tắc và khái niệm căn bản về kế toán trên phương diện là một khoa học và hiểu biết tổng quát về nghề nghiệp kế toán hiện nay ở Việt Nam, làm cơ sở cho người học có thể tiếp tục nghiên cứu những nội dung sâu hơn về kế toán cũng như tiến hành những nghiên cứu xa hơn về tài chính, kinh tế và quản lý.

Nguyên lý kế toán - Financial accouting with international financial report standards

Weygandt, Kimmel Kieso, Nguyễn Thị Thu dịch

Kinh tế TP HCM

2020

Tóm tắt

Kế toán là quá trình xác định, ghi chép, tổng hợp và báo cáo các thông tin kinh tế cho những người ra quyết định. Là quá trình thu nhận, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về kinh tế tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động của một doanh nghiệp

Quá trình kế toán được mô tả như sau: Các sự kiện hay giao dịch -> Phân tích và ghi chép -> Các báo cáo tài chính -> Những người sử dụng.

Các nguyên tắc kế toán được thiết lập các quy tắc và hướng dẫn bằng cách duy trì công ty trên báo cáo dữ liệu tài chính của mình. Để hiểu điều này, chúng ta có thể nói về các bộ nguyên tắc kế toán phổ biến nhất là các nguyên tắc kế toán được nhiều Quốc gia chấp nhận chung ( GAAP).

Trong Kinh doanh, kế toán là phương tiện truyền thông các con số. Người học cần phải có sự hiểu biết về tài chính, cách đọc và lập báo cáo tài chính, cách sử dụng các công cụ cơ bản để đánh giá kết quả tài chính.

Vì thế, cuốn sách này sẽ giúp các bạn quen dần với báo cáo tài chính bằng cách cung cấp nhiều tài liệu tham khảo, câu hỏi và bài tập. Sẽ giúp bạn nhận biết được các báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) có thể khác nhau nhưng nguyên tắc cơ bản lại như nhau.

Do đó, bằng cách học các nguyên tắc cơ bản này, bạn sẽ được trang bị tốt những kiến thức cơ bản để bắt đầu tìm hiểu kết quả tài chính của các Công ty trên toàn Thế Giới.

Trích dẫn

Weygandt, Kimmel Kieso, Nguyễn Thị Thu dịch, Nguyên lý kế toán—Financial accouting with international financial report standards, Kinh tế TP HCM, 2020

Bộ sưu tập

Kinh tế

Tài liệu liên quan

Nguyên lý kế toán - Financial accouting with international financial report standardsĐộng lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam triển vọng đến năm 2020Khởi nghiệp kinh doanh - Entrepreneurship

Nguyên lý kế toán - Financial accouting with international financial report standards

Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam triển vọng đến năm 2020

Khởi nghiệp kinh doanh - Entrepreneurship

Mã QR

Nguyên lý kế toán - Financial accouting with international financial report standards

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:01 20/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin

Thứ Năm, 09:52 20/05/2021

Creating autonomous vehicle systems

Thứ Năm, 09:20 20/05/2021

Intonation and meaning

Thứ Năm, 09:17 20/05/2021

Understanding automotive electronics

Thứ Năm, 09:04 20/05/2021

Fuzzy Logic Toolbox™ User's Guide: Matlab

Thứ Năm, 08:44 20/05/2021