Fuzzy Logic Toolbox™ User's Guide: Matlab

Fuzzy Logic Toolbox™ provides MATLAB® functions, apps, and a Simulink® block for analyzing, designing, and simulating systems based on fuzzy logic. The product guides you through the steps of designing fuzzy inference systems. Functions are provided for many common methods, including fuzzy clustering and adaptive neuro-fuzzy learning.

Fuzzy Logic Toolbox™ User's Guide: Matlab

MathWorks

The MathWorks, Inc

2015

Abstract

Fuzzy Logic Toolbox™ provides MATLAB® functions, apps, and a Simulink® block for analyzing, designing, and simulating systems based on fuzzy logic. The product guides you through the steps of designing fuzzy inference systems. Functions are provided for many common methods, including fuzzy clustering and adaptive neuro-fuzzy learning.

The toolbox lets you model complex system behaviors using simple logic rules, and then implement these rules in a fuzzy inference system. You can use it as a stand-alone fuzzy inference engine. Alternatively, you can use fuzzy inference blocks in Simulink and simulate the fuzzy systems within a comprehensive model of the entire dynamic system.

Citation

MathWorks. " Fuzzy Logic Toolbox™ User's Guide: Matlab." 2015.

Collection

Điện, Công nghệ thông tin

Related document

Fuzzy Logic Toolbox™ User's Guide: MatlabGiáo trình lý thuyết điều khiển tự độngGiáo trình cung cấp điện - Dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.

Fuzzy Logic Toolbox™ User's Guide: Matlab

Giáo trình lý thuyết điều khiển tự độngGiáo trình cung cấp điện - Dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.

QR code

Fuzzy Logic Toolbox™ User's Guide: Matlab

Content

  • Thứ Năm, 08:44 20/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Luyện kỹ năng nghe và viết chính tả Tiếng Anh

Thứ Năm, 08:37 20/05/2021

Modern control systems: Thirteenth editiion

Thứ Năm, 08:34 20/05/2021

Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam triển vọng đến năm 2020

Thứ Tư, 23:09 19/05/2021

Coated and laminated textiles

Thứ Tư, 14:36 19/05/2021

Knitting Technology: A comprehensive handbook and practical guide 3rd Edition

Thứ Tư, 14:03 19/05/2021