Modern control systems: Thirteenth editiion

The purpose of Dorf’s Modern Control Systems, Thirteenth Edition is to present the structure of feedback control theory and to provide a sequence of exciting discoveries

Modern control systems: Thirteenth editiion

Dorf, Richard C., Bishop, Robert H.

Pearson

2017

Abstract

The purpose of Dorf’s Modern Control Systems, Thirteenth Edition is to present the structure of feedback control theory and to provide a sequence of exciting discoveries.

The book demonstrates various real-world, global engineering problems while touching on evolving design strategies like green technology. Some of the themes at-hand include climate change, clean water, sustainability, waste management, emissions reduction, and minimizing energy. Throughout the text, the reader applies theory to the design and analysis of control systems.

The Thirteenth Edition continues to explore the role of and need for automated and precise control systems in green engineering. Key examples of green engineering, such as wind turbine control and the modeling of a photovoltaic generator to achieve maximum power delivery, are discussed in detail. The text is organized around the concept of control systems theory in the context of frequency and time domains. Written to be equally useful for all engineering disciplines, it covers topics such as classical control, employing root locus design, frequency and response design using Bode and Nyquist plots.

Citation

Dorf, Richard C., Bishop, Robert H. Modern control systems: Thirteenth editiion, 2017.

Collection

Điện

Related document

Modern control systems: Thirteenth editiionElectronic Devices Conventional Current VersionEngineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Modern control systems: Thirteenth editiion

Electronic Devices Conventional Current VersionEngineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

QR code

Modern control systems: Thirteenth editiion

Content

  • Thứ Năm, 08:34 20/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam triển vọng đến năm 2020

Thứ Tư, 23:09 19/05/2021

Coated and laminated textiles

Thứ Tư, 14:36 19/05/2021

Knitting Technology: A comprehensive handbook and practical guide 3rd Edition

Thứ Tư, 14:03 19/05/2021

Advances in yarn spinning technology

Thứ Tư, 13:58 19/05/2021

Fabric testing

Thứ Tư, 13:57 19/05/2021