Fabric testing

Fabric testing provides a comprehensive review of the tests available for fabrics.

Fabric testing

Jinlian Hu

Woodhead Publishing

2008

Abstract

The textile industry is becoming an increasingly competitive environment. Differentiating products by quality is particularly important. Testing can be performed both to improve product quality and achieve compliance to international, regional or retailer specific standards. Fabric testing provides a comprehensive review of the tests available for fabrics.The book begins with introductory chapters which discuss the scope, importance and statistical analysis of fabric testing.

The book then reviews various types of fabric tests such as fabric composition testing, physical and mechanical tests, fabric chemical testing, how to test appearance, permeability, comfort and flammability, as well as dyeing and colouring tests and key issues in testing textile samples.

With its distinguished editor and international team of contributors Fabric testing is a valuable resource for designers, technologists, quality inspectors and testing institutes in the textile industry.

It is also relevant for academics and students within the textile field.

Reviews various types of fabric tests including fabric composition and fabric chemical testing

Discusses the scope, significance and statistical analysis of fabric testingAssesses the importance of fabric testing to both product quality and industry standard compliance.

Citation

Jinlian Hu. Fabric testing, Woodhead Publishing, 2008.

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related document

Fabric testingSmart Clothing: Technology and ApplicationsThe Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

Fabric testing

Smart Clothing: Technology and Applications

The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

QR code

Fabric testing

Content

  • Thứ Tư, 13:57 19/05/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Vật liệu học cơ sở

Thứ Tư, 13:56 19/05/2021

Engineering fundamentals: an introduction to engineering

Thứ Tư, 12:49 19/05/2021

Consecutive Interpreting: A Short Course

Thứ Tư, 10:40 19/05/2021

Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.

Thứ Tư, 09:59 19/05/2021

The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

Thứ Tư, 09:57 19/05/2021