Fabric testing

Fabric testing provides a comprehensive review of the tests available for fabrics.

Fabric testing

Jinlian Hu

Woodhead Publishing

2008

Abstract

The textile industry is becoming an increasingly competitive environment. Differentiating products by quality is particularly important. Testing can be performed both to improve product quality and achieve compliance to international, regional or retailer specific standards. Fabric testing provides a comprehensive review of the tests available for fabrics.The book begins with introductory chapters which discuss the scope, importance and statistical analysis of fabric testing.

The book then reviews various types of fabric tests such as fabric composition testing, physical and mechanical tests, fabric chemical testing, how to test appearance, permeability, comfort and flammability, as well as dyeing and colouring tests and key issues in testing textile samples.

With its distinguished editor and international team of contributors Fabric testing is a valuable resource for designers, technologists, quality inspectors and testing institutes in the textile industry.

It is also relevant for academics and students within the textile field.

Reviews various types of fabric tests including fabric composition and fabric chemical testing

Discusses the scope, significance and statistical analysis of fabric testingAssesses the importance of fabric testing to both product quality and industry standard compliance.

Citation

Jinlian Hu. Fabric testing, Woodhead Publishing, 2008.

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related document

Fabric testingSmart Clothing: Technology and ApplicationsThe Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

Fabric testing

Smart Clothing: Technology and Applications

The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

QR code

Fabric testing

Content

  • Thứ Tư, 13:57 19/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Vật liệu học cơ sở

Thứ Tư, 13:56 19/05/2021

Engineering fundamentals: an introduction to engineering

Thứ Tư, 12:49 19/05/2021

Consecutive Interpreting: A Short Course

Thứ Tư, 10:40 19/05/2021

Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.

Thứ Tư, 09:59 19/05/2021

The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

Thứ Tư, 09:57 19/05/2021

Video giới thiệu