Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.

Nội dung cuốn sách bao gồm: Luật bảo vệ môi trường, Pháp lệnh cảnh sát môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành; Chiến lược bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan ban ngành.

Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.

Quí Lâm, Kim Thư

Lao Động

2015

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:

  • Phần I: luật Bảo vệ môi trường, Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Phần II: Chiến lược bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, ban ngành;
  • Phần III: Đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trường và phục hồi môi trường;
  • Phần IV: Trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiết hại đối với môi trường;
  • PhầnV: Hướng dẫn quản lý chất thải và phế liệu;
  • Phần VI: Hướng dẫn hoạt động thoát nước và xử lý nước thải;
  • PhầnVII: Quy chế thực hiện thuế bảo vệ môi trường;
  • PhầnVIII: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới nhất về môi trường.

Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích đối với các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và tất cả bạn đọc.

Trích dẫn

Quí Lâm, Kim Thư. Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành. Lao Động,2015.

Bộ sưu tập

Pháp Luật

Tài liệu liên quan

Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hànhBộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động
Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hànhBộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động

Mã QR

Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:59 19/05/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

Thứ Tư, 09:57 19/05/2021

Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020

Thứ Tư, 09:55 19/05/2021

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thứ Tư, 08:59 19/05/2021

Electronic Devices Conventional Current Version

Thứ Tư, 08:58 19/05/2021

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Thứ Tư, 08:49 19/05/2021

Video giới thiệu