Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.

Nội dung cuốn sách bao gồm: Luật bảo vệ môi trường, Pháp lệnh cảnh sát môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành; Chiến lược bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan ban ngành.

Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.

Quí Lâm, Kim Thư

Lao Động

2015

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:

  • Phần I: luật Bảo vệ môi trường, Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Phần II: Chiến lược bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, ban ngành;
  • Phần III: Đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trường và phục hồi môi trường;
  • Phần IV: Trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiết hại đối với môi trường;
  • PhầnV: Hướng dẫn quản lý chất thải và phế liệu;
  • Phần VI: Hướng dẫn hoạt động thoát nước và xử lý nước thải;
  • PhầnVII: Quy chế thực hiện thuế bảo vệ môi trường;
  • PhầnVIII: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới nhất về môi trường.

Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích đối với các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và tất cả bạn đọc.

Trích dẫn

Quí Lâm, Kim Thư. Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành. Lao Động,2015.

Bộ sưu tập

Pháp Luật

Tài liệu liên quan

Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hànhBộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động
Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hànhBộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động

Mã QR

Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:59 19/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

Thứ Tư, 09:57 19/05/2021

Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020

Thứ Tư, 09:55 19/05/2021

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thứ Tư, 08:59 19/05/2021

Electronic Devices Conventional Current Version

Thứ Tư, 08:58 19/05/2021

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Thứ Tư, 08:49 19/05/2021