Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Cuốn sách gồm hai phần: Phần I. Giới thiệu Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Phần II. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Quách Dương

Tư pháp

2013

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm: giới thiệu Luật phổ biến, giáo dục pháp luật: sự cần thiết xây dựng luật, những nội dung cơ bản của luật; luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành: lệnh công bố luật phổ biến, giáo dục pháp luật, luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Trích dẫn

Quách Dương. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tư pháp, 2013.

Bộ sưu tập

Pháp Luật

Tài liệu liên quan

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hànhBộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao độngGiáo trình lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hànhBộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao độngGiáo trình lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

Mã QR

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:59 19/05/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Electronic Devices Conventional Current Version

Thứ Tư, 08:58 19/05/2021

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Thứ Tư, 08:49 19/05/2021

Automotive technology: A systems approach

Thứ Tư, 08:47 19/05/2021

Basic electronics theory and practice

Thứ Tư, 08:46 19/05/2021

Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Thứ Tư, 08:43 19/05/2021

Video giới thiệu