Automotive technology: A systems approach

AUTOMOTIVE TECHNOLOGY: A SYSTEMS APPROACH - the leading authority on automotive theory, service, and repair - has been thoroughly updated to provide accurate, current information on the latest technology, industry trends, and state-of-the-art tools and techniques

Automotive technology: A systems approach

Erjavec, Jack

Cengage

2018

Abstract

Automotive technology: a systems approach - the leading authority on automotive theory, service, and repair - has been thoroughly updated to provide accurate, current information on the latest technology, industry trends, and state-of-the-art tools and techniques. This comprehensive text covers the full range of basic topics outlined by ASE, including engine repair, automatic transmissions, manual transmissions and transaxles, suspension and steering, brakes, electricity and electronics, heating and air conditioning, and engine performance.

Now updated to reflect the latest ASE Education Foundation MAST standards, as well as cutting-edge hybrid and electric engines, this trusted text is an essential resource for aspiring and active technicians who want to succeed in the dynamic, rapidly evolving field of automotive service and repair..

Citation

Erjavec, Jack, and Rob Thompson. Automotive technology: a systems approach. Cengage learning, 2018.

Collection

Công nghệ ô tô

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Related document

Automotive technology: A systems approachMechanical measurements. Second editonGiáo trình ma sát- mòn- bôi trơn tribology

Automotive technology: A systems approach

Mechanical measurements. Second editonGiáo trình ma sát- mòn- bôi trơn tribology

QR code

Automotive technology: A systems approach

Content

  • Thứ Tư, 08:47 19/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Basic electronics theory and practice

Thứ Tư, 08:46 19/05/2021

Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Thứ Tư, 08:43 19/05/2021

Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, hội thảo dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.

Thứ Tư, 08:31 19/05/2021

Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay

Thứ Tư, 01:18 19/05/2021

Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự.

Thứ Tư, 01:09 19/05/2021