Automotive technology: A systems approach

AUTOMOTIVE TECHNOLOGY: A SYSTEMS APPROACH - the leading authority on automotive theory, service, and repair - has been thoroughly updated to provide accurate, current information on the latest technology, industry trends, and state-of-the-art tools and techniques

Automotive technology: A systems approach

Erjavec, Jack

Cengage

2018

Abstract

Automotive technology: a systems approach - the leading authority on automotive theory, service, and repair - has been thoroughly updated to provide accurate, current information on the latest technology, industry trends, and state-of-the-art tools and techniques. This comprehensive text covers the full range of basic topics outlined by ASE, including engine repair, automatic transmissions, manual transmissions and transaxles, suspension and steering, brakes, electricity and electronics, heating and air conditioning, and engine performance.

Now updated to reflect the latest ASE Education Foundation MAST standards, as well as cutting-edge hybrid and electric engines, this trusted text is an essential resource for aspiring and active technicians who want to succeed in the dynamic, rapidly evolving field of automotive service and repair..

Citation

Erjavec, Jack, and Rob Thompson. Automotive technology: a systems approach. Cengage learning, 2018.

Collection

Công nghệ ô tô

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Related document

Automotive technology: A systems approachMechanical measurements. Second editonGiáo trình ma sát- mòn- bôi trơn tribology

Automotive technology: A systems approach

Mechanical measurements. Second editonGiáo trình ma sát- mòn- bôi trơn tribology

QR code

Automotive technology: A systems approach

Content

  • Thứ Tư, 08:47 19/05/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Basic electronics theory and practice

Thứ Tư, 08:46 19/05/2021

Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Thứ Tư, 08:43 19/05/2021

Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, hội thảo dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.

Thứ Tư, 08:31 19/05/2021

Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay

Thứ Tư, 01:18 19/05/2021

Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự.

Thứ Tư, 01:09 19/05/2021

Video giới thiệu