Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay

Cuốn sách bồi dưỡng cho sinh viên lòng yêu nước, yêu chế độ, niềm tự hào dân tộc, tinh thần lao động xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc, tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay

Trần Bá Đệ (Ch.b), Lê Cung, Nguyễn Xuân Minh, Phạm Thị Tuyết

Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

Nội dung giáo trình bao quát giai đoạn lịch sử từ năm 19459 sau thắng lợi Cách mạng tháng tám) đến năm 2010, trải qua cuộc chiến tranh cách mạng 30 năm ( 1945 – 1975) chống Pháp, chống mỹ và 35 năm từ sau Đại thắng mùa xuân năm 1975 xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đã giành được những thắng lợi lịch sử, tạo ra nhưng bước ngoặt: tiếp sau thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 là các thắng lợi kháng chiến chống Pháp năm 1954, kháng chiến chống Mỹ năm 1975 và công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986. Trên cơ sở nội dung kiến thức, sách bồi dưỡng cho sinh viên lòng yêu nước, yêu chế độ, niềm tự hào dân tộc, tinh thần lao động xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc, tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Sách được cấu trúc thành 3 phần ứng với 3 thời kỳ lịch sử, gồm 12 chương

 • Phần 1: Việt Nam từ năm 1945 – 1954:
  • Chương 1. Việt Nam trong hơn năm đầu tư sau thắng lợi Cách mạng tháng Tám (9/1945 - 12/1946)
  • Chương 2. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)
  • Chương 3. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 - 1953 )
  • Chương 4. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi (1953 - 1954).
 • Phần hai. Việt Nam từ 1953 đến 1975:
  • Chương 5. Miền Bắc đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm cưỡng éo đồng bào di cư, hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ - Diệm, gìn giữ hòa bình (1954 - 1960)
  • Chương 6. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chiến đấu chống chiến lược " Chiến tranh đặc biệt " của đế quốc Mỹ ở miền Nam (1961 - 1965)
  • Chương 7. Chiến đấu chống chiến lược " Chiến tranh cục bộ " ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mỹ (1965 - 1968)
  • Chương 8. Chiến đấu chống chiến lược " Việt Nam hóa chiến tranh " ở miền Nam và chiến tranh đã gọi miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mỹ (1969 - 1973 )
  • Chương 9. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, củng cố quốc phòng, ra sức chi viện cho tiền tuyến. Miền Nam hoàn toàn giải phóng ( 1973 - 1975)
 • Phần ba. Việt Nam từ 1975 đến nay:
  • Chương 10. Việt Nam trong hơn năm đầu sau thắng lợi kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1975 - 1976)
  • Chương 11. Việt Nam bước đầu đi lên chủ nghĩa xã hội, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986)
  • Chương 12. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2010)

Trích dẫn

Trần Bá Đệ (Ch.b), Lê Cung, Nguyễn Xuân Minh, Phạm Thị Tuyết. Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay, Giáo dục Việt Nam, 2013.

Bộ sưu tập

Lịch sử- Địa lý

Tài liệu liên quan

Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nayĐại cương Lịch sử Việt Nam Tập 3 (1945 - 2006)Lịch sử thế giới cổ đại

Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay

Đại cương Lịch sử Việt Nam Tập 3 (1945 - 2006)

Lịch sử thế giới cổ đại

Mã QR

Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay

Nội dung

 • Thứ Tư, 01:18 19/05/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự.

Thứ Tư, 01:09 19/05/2021

Interculture Communication A Practical Guide

Thứ Tư, 00:49 19/05/2021

Khởi nghiệp kinh doanh - Entrepreneurship

Thứ Tư, 00:14 19/05/2021

Bộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động

Thứ Ba, 14:23 18/05/2021

Engineering metrology and measurements

Thứ Ba, 14:22 18/05/2021