Engineering metrology and measurements

Engineering Metrology and Measurements is a textbook designed for students of mechanical, production and allied disciplines to facilitate learning of various shop-floor measurement techniques and also understand the basics of mechanical measurements.

Engineering metrology and measurements

Raghavendra, N.V

SpringOxford higher Educationer

2018

Abstract

Engineering Metrology and Measurements is a textbook designed for students of mechanical, production and allied disciplines to facilitate learning of various shop-floor measurement techniques and also understand the basics of mechanical measurements. With a conventional introduction to the principles and standards of measurement, the book in subsequent chapters takes the reader through the important topics of metrology such as limits, fits and tolerances, linear measurements, angular measurements, comparators, optical measurements.

The last few chapters discuss the measurement concepts of simple physical parameters such as force, torque, strain, temperature, and pressure, before introducing the contemporary information on nanometrology as the last chapter.Adopting an illustrative approach to explain the concepts, the book presents solved numerical problems, practice problems, review questions, and multiple choice questions.

Citation

Raghavendra, N. V., and L. Krishnamurthy. Engineering metrology and measurements. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Collection

Cơ khí, chế tạo máy

Related document

Engineering metrology and measurementsCơ sở công nghệ chế tạo máyProduct Design and Development

Engineering metrology and measurements

Cơ sở công nghệ chế tạo máyProduct Design and Development

QR code

Engineering metrology and measurements

Content

  • Thứ Ba, 14:22 18/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Thứ Ba, 14:08 18/05/2021

Đại cương Lịch sử Việt Nam Tập 3 (1945 - 2006)

Thứ Ba, 10:25 18/05/2021

New TOEIC 4n4 860 level

Thứ Ba, 10:12 18/05/2021

Cơ sở công nghệ chế tạo máy

Thứ Ba, 09:45 18/05/2021

Tự động hóa hệ thống lạnh

Thứ Ba, 09:36 18/05/2021