Engineering metrology and measurements

Engineering Metrology and Measurements is a textbook designed for students of mechanical, production and allied disciplines to facilitate learning of various shop-floor measurement techniques and also understand the basics of mechanical measurements.

Engineering metrology and measurements

Raghavendra, N.V

SpringOxford higher Educationer

2018

Abstract

Engineering Metrology and Measurements is a textbook designed for students of mechanical, production and allied disciplines to facilitate learning of various shop-floor measurement techniques and also understand the basics of mechanical measurements. With a conventional introduction to the principles and standards of measurement, the book in subsequent chapters takes the reader through the important topics of metrology such as limits, fits and tolerances, linear measurements, angular measurements, comparators, optical measurements.

The last few chapters discuss the measurement concepts of simple physical parameters such as force, torque, strain, temperature, and pressure, before introducing the contemporary information on nanometrology as the last chapter.Adopting an illustrative approach to explain the concepts, the book presents solved numerical problems, practice problems, review questions, and multiple choice questions.

Citation

Raghavendra, N. V., and L. Krishnamurthy. Engineering metrology and measurements. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Collection

Cơ khí, chế tạo máy

Related document

Engineering metrology and measurementsCơ sở công nghệ chế tạo máyProduct Design and Development

Engineering metrology and measurements

Cơ sở công nghệ chế tạo máyProduct Design and Development

QR code

Engineering metrology and measurements

Content

  • Thứ Ba, 14:22 18/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Thứ Ba, 14:08 18/05/2021

Đại cương Lịch sử Việt Nam Tập 3 (1945 - 2006)

Thứ Ba, 10:25 18/05/2021

New TOEIC 4n4 860 level

Thứ Ba, 10:12 18/05/2021

Cơ sở công nghệ chế tạo máy

Thứ Ba, 09:45 18/05/2021

Tự động hóa hệ thống lạnh

Thứ Ba, 09:36 18/05/2021

Video giới thiệu