Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Engineering Your Future: A Comprehensive Introduction to Engineering, Ninth Edition, is an authoritative guide to the academic expectations and professional opportunities in engineering, a field that is both academically rigorous and creatively demanding

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Oakes,William C., Leone,Les L

SpringeOxford University Pressr

2018

Abstract

Engineering Your Future: A Comprehensive Introduction to Engineering, Ninth Edition, is an authoritative guide to the academic expectations and professional opportunities in engineering, a field that is both academically rigorous and creatively demanding. Today's engineering students are facedwith endless career opportunities.

Engineering Your Future clarifies those options and directs students down the path to a rewarding career in the engineering field. Featuring exceptionally broad coverage, it offers instructors unparalleled flexibility for any introductory course. Introduction to the heritage of engineering, engineering majors, a statistical profile of the Engineering profession, global and international engineering, future challenges, succeeding in the classroom, problem solving, graphics and orthographic projection, computer tools for engineers, team work, project management, engineering design, technical communications, ethics and engineering.

Citation

Oakes, William C., et al. Engineering your future. Great Lakes Press, 2000.

Collection

Cơ khí, chế tạo máy

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Related document

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th editionCơ sở công nghệ chế tạo máyTheory of machines and mechanisms

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Cơ sở công nghệ chế tạo máyTheory of machines and mechanisms

QR code

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Content

  • Thứ Ba, 14:08 18/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Đại cương Lịch sử Việt Nam Tập 3 (1945 - 2006)

Thứ Ba, 10:25 18/05/2021

New TOEIC 4n4 860 level

Thứ Ba, 10:12 18/05/2021

Cơ sở công nghệ chế tạo máy

Thứ Ba, 09:45 18/05/2021

Tự động hóa hệ thống lạnh

Thứ Ba, 09:36 18/05/2021

Toeic Writing

Thứ Ba, 09:35 18/05/2021