Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Engineering Your Future: A Comprehensive Introduction to Engineering, Ninth Edition, is an authoritative guide to the academic expectations and professional opportunities in engineering, a field that is both academically rigorous and creatively demanding

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Oakes,William C., Leone,Les L

SpringeOxford University Pressr

2018

Abstract

Engineering Your Future: A Comprehensive Introduction to Engineering, Ninth Edition, is an authoritative guide to the academic expectations and professional opportunities in engineering, a field that is both academically rigorous and creatively demanding. Today's engineering students are facedwith endless career opportunities.

Engineering Your Future clarifies those options and directs students down the path to a rewarding career in the engineering field. Featuring exceptionally broad coverage, it offers instructors unparalleled flexibility for any introductory course. Introduction to the heritage of engineering, engineering majors, a statistical profile of the Engineering profession, global and international engineering, future challenges, succeeding in the classroom, problem solving, graphics and orthographic projection, computer tools for engineers, team work, project management, engineering design, technical communications, ethics and engineering.

Citation

Oakes, William C., et al. Engineering your future. Great Lakes Press, 2000.

Collection

Cơ khí, chế tạo máy

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Related document

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th editionCơ sở công nghệ chế tạo máyTheory of machines and mechanisms

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Cơ sở công nghệ chế tạo máyTheory of machines and mechanisms

QR code

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Content

  • Thứ Ba, 14:08 18/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Đại cương Lịch sử Việt Nam Tập 3 (1945 - 2006)

Thứ Ba, 10:25 18/05/2021

New TOEIC 4n4 860 level

Thứ Ba, 10:12 18/05/2021

Cơ sở công nghệ chế tạo máy

Thứ Ba, 09:45 18/05/2021

Tự động hóa hệ thống lạnh

Thứ Ba, 09:36 18/05/2021

Toeic Writing

Thứ Ba, 09:35 18/05/2021

Video giới thiệu