Bộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động

Bộ luật lao động; các nghị định mới nhất hướng dẫn thi hành luật lao động; các thông tư hướng dẫn thi hành bộ luật lao động và hướng dẫn thực hiện thương lượng tập thể, thỏa ước, giải quyết tranh chấp lao động; chế độ tiền lương, tiền thưởng, bồi dưỡng, trợ cấp, phụ cấp.

Bộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động

Quang Minh

Lao động

2015

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính như sau:

  • Phần thứ nhất: Bộ luật Lao động;
  • Phần thứ hai: Các Nghị định mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động;
  • Phần thứ ba: Các Thông tư hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động và hướng dẫn thực hiện thương lượng tập thể, thỏa ước, giải quyết tranh chấp lao động;
  • Phần thứ tư: Chế độ tiền lương, tiền thưởng, bồi dưỡng, trợ cấp, phụ cấp.

Trích dẫn

Quang Minh. Bộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động. Lao động, 2015.

Bộ sưu tập

Pháp luật

Tài liệu liên quan

Bộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao độngGiáo trình lý luận chung về Nhà nước và Pháp luậtGiáo trình luật dân sự Tập 2
Bộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao độngGiáo trình lý luận chung về Nhà nước và Pháp luậtGiáo trình luật dân sự Tập 2

Mã QR

Bộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động


Nội dung

  • Thứ Ba, 14:23 18/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Engineering metrology and measurements

Thứ Ba, 14:22 18/05/2021

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Thứ Ba, 14:08 18/05/2021

Đại cương Lịch sử Việt Nam Tập 3 (1945 - 2006)

Thứ Ba, 10:25 18/05/2021

New TOEIC 4n4 860 level

Thứ Ba, 10:12 18/05/2021

Cơ sở công nghệ chế tạo máy

Thứ Ba, 09:45 18/05/2021

Video giới thiệu