Bộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động

Bộ luật lao động; các nghị định mới nhất hướng dẫn thi hành luật lao động; các thông tư hướng dẫn thi hành bộ luật lao động và hướng dẫn thực hiện thương lượng tập thể, thỏa ước, giải quyết tranh chấp lao động; chế độ tiền lương, tiền thưởng, bồi dưỡng, trợ cấp, phụ cấp.

Bộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động

Quang Minh

Lao động

2015

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính như sau:

  • Phần thứ nhất: Bộ luật Lao động;
  • Phần thứ hai: Các Nghị định mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động;
  • Phần thứ ba: Các Thông tư hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động và hướng dẫn thực hiện thương lượng tập thể, thỏa ước, giải quyết tranh chấp lao động;
  • Phần thứ tư: Chế độ tiền lương, tiền thưởng, bồi dưỡng, trợ cấp, phụ cấp.

Trích dẫn

Quang Minh. Bộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động. Lao động, 2015.

Bộ sưu tập

Pháp luật

Tài liệu liên quan

Bộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao độngGiáo trình lý luận chung về Nhà nước và Pháp luậtGiáo trình luật dân sự Tập 2
Bộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao độngGiáo trình lý luận chung về Nhà nước và Pháp luậtGiáo trình luật dân sự Tập 2

Mã QR

Bộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động


Nội dung

  • Thứ Ba, 14:23 18/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Engineering metrology and measurements

Thứ Ba, 14:22 18/05/2021

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Thứ Ba, 14:08 18/05/2021

Đại cương Lịch sử Việt Nam Tập 3 (1945 - 2006)

Thứ Ba, 10:25 18/05/2021

New TOEIC 4n4 860 level

Thứ Ba, 10:12 18/05/2021

Cơ sở công nghệ chế tạo máy

Thứ Ba, 09:45 18/05/2021