Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Nội dung cuốn sách gồm: từ những luận điểm triết học và văn hóa; nhân vật và sự kiện lịch sử dưới góc độ tự nhận thức; công cuộc đổi mới là kết quả của quá trình đổi mới tự nhận thức; những vấn đề tự nhận thức hiện nay; văn hóa tự nhận thức trên bình diện cá nhân

Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Nguyễn Chí Tình

Văn hóa - thông tin

2014

Tóm tắt

Mọi sự nghiệp lớn, nhỏ trên hành tinh này đều bắt đầu từ nhận thức của con người, xét trên bình diện của mỗi tập thể, cộng đồng, mỗi dân tộc cũng như trên bình diện của mỗi cá nhân. Cái lẽ đương nhiên mang ý nghĩa triết học và văn hóa đó là cái lẽ đương nhiên của cuộc sống. Trong phạm trù nhận thức của con nguời, ta thường nói đến nhận thức về sự vật ngoài mình thường được gọi là thế giới khách quan và nhận thức về chính mình thường được gọi là thế giới chủ quan (tự nhận thức).

Nội dung cuốn sách gồm: những luận điểm triết học và văn hóa; nhân vật và sự kiện lịch sử dưới góc độ tự nhận thức; công cuộc đổi mới là kết quả của quá trình đổi mới tự nhận thức; những vấn đề tự nhận thức hiện nay; văn hóa tự nhận thức trên bình diện cá nhân.

Trích dẫn

Nguyễn Chí Tình. Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới, Văn hóa - thông tin, 2014.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Ông chủ Việt - chuyện những người dẫn đầu

Thuật thuận tâm lý

Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Ông chủ Việt - chuyện những người dẫn đầu

Thuật thuận tâm lý

Mã QR

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:43 19/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, hội thảo dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.

Thứ Tư, 08:31 19/05/2021

Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay

Thứ Tư, 01:18 19/05/2021

Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự.

Thứ Tư, 01:09 19/05/2021

Interculture Communication A Practical Guide

Thứ Tư, 00:49 19/05/2021

Khởi nghiệp kinh doanh - Entrepreneurship

Thứ Tư, 00:14 19/05/2021

Video giới thiệu