Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Nội dung cuốn sách gồm: từ những luận điểm triết học và văn hóa; nhân vật và sự kiện lịch sử dưới góc độ tự nhận thức; công cuộc đổi mới là kết quả của quá trình đổi mới tự nhận thức; những vấn đề tự nhận thức hiện nay; văn hóa tự nhận thức trên bình diện cá nhân

Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Nguyễn Chí Tình

Văn hóa - thông tin

2014

Tóm tắt

Mọi sự nghiệp lớn, nhỏ trên hành tinh này đều bắt đầu từ nhận thức của con người, xét trên bình diện của mỗi tập thể, cộng đồng, mỗi dân tộc cũng như trên bình diện của mỗi cá nhân. Cái lẽ đương nhiên mang ý nghĩa triết học và văn hóa đó là cái lẽ đương nhiên của cuộc sống. Trong phạm trù nhận thức của con nguời, ta thường nói đến nhận thức về sự vật ngoài mình thường được gọi là thế giới khách quan và nhận thức về chính mình thường được gọi là thế giới chủ quan (tự nhận thức).

Nội dung cuốn sách gồm: những luận điểm triết học và văn hóa; nhân vật và sự kiện lịch sử dưới góc độ tự nhận thức; công cuộc đổi mới là kết quả của quá trình đổi mới tự nhận thức; những vấn đề tự nhận thức hiện nay; văn hóa tự nhận thức trên bình diện cá nhân.

Trích dẫn

Nguyễn Chí Tình. Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới, Văn hóa - thông tin, 2014.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Ông chủ Việt - chuyện những người dẫn đầu

Thuật thuận tâm lý

Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Ông chủ Việt - chuyện những người dẫn đầu

Thuật thuận tâm lý

Mã QR

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:43 19/05/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, hội thảo dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.

Thứ Tư, 08:31 19/05/2021

Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay

Thứ Tư, 01:18 19/05/2021

Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự.

Thứ Tư, 01:09 19/05/2021

Interculture Communication A Practical Guide

Thứ Tư, 00:49 19/05/2021

Khởi nghiệp kinh doanh - Entrepreneurship

Thứ Tư, 00:14 19/05/2021