Basic electronics theory and practice

This book is an introduction appropriate for both the student and hobbyist to the theory and practice of electronics including advances in microcontrollers, sensors, and wireless communication

Basic electronics theory and practice

Westcott,Sean, Westcott,Jean Riescher

SpringeMercury learning and information LLCr

2018

Abstract

This book is an introduction appropriate for both the student and hobbyist to the theory and practice of electronics including advances in microcontrollers, sensors, and wireless communication. Each chapter contains a brief lab to demonstrate the topic covered then moving onto the final part which combines the knowledge mastered by building a programmable robot.

The companion disc has videos of the labs, soldering skills and code samples for programming of the robot. Covering both the theory and its practical application, this text leads the reader through introductory understanding of the science underlying electronics, building basic circuits, learning the roles of the components, the application of digital theory and the possibilities for innovation by combining sensors, motors, and microcontrollers. Each chapter contains a brief lab to demonstrate the topic covered then moving onto the final part which combines the knowledge mastered by building a programmable robot.

The book includes appendices on Mathematics for Electronics, A Timeline of Electronics Innovation, Careers in Electronics, and a Glossary.

Citation

Westcott, Sean, and Jean Riescher Westcott. Basic Electronics: Theory and Practice. Stylus Publishing, LLC, 2018.

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

Basic electronics theory and practiceAutomotive control systemsAutomobile electrical and electronic systems: Automotive technology: Vehicle maintenance and repair. Fourth edition

Basic electronics theory and practice

Automotive control systemsAutomobile electrical and electronic systems: Automotive technology: Vehicle maintenance and repair. Fourth edition

QR code

Basic electronics theory and practice

Content

  • Thứ Tư, 08:46 19/05/2021

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Thứ Tư, 08:43 19/05/2021

Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, hội thảo dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.

Thứ Tư, 08:31 19/05/2021

Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay

Thứ Tư, 01:18 19/05/2021

Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự.

Thứ Tư, 01:09 19/05/2021

Interculture Communication A Practical Guide

Thứ Tư, 00:49 19/05/2021

Video giới thiệu