Electronic Devices Conventional Current Version

Electronic Devices (Conventional Current Version), 10/e, provides a solid foundation in basic analog electronics and a thorough introduction to analog integrated circuits and programmable devices. The text identifies the circuits and components within a system, helping students see how the circuit relates to the overall system function

Electronic Devices Conventional Current Version

Thomas L. Floyd

Pearson

2018

Abstract

Electronic Devices (Conventional Current Version), tenth edition, provides a solid foundation in basic analog electronics and a thorough introduction to analog integrated circuits and programmable devices. The text identifies the circuits and components within a system, helping students see how the circuit relates to the overall system function. Full-color photos and illustrations and easy-to-follow worked examples support the text's strong emphasis on real-world application and troubleshooting. Updated throughout, the Tenth Edition features selected circuits keyed to Multisim V14 and LT Spice files so that students learn how to simulate, analyze, and troubleshoot using the latest circuit simulation software. Additionally, an entirely new Chapter 18, “Communication Devices and Methods,” introduces communication devices and systems.

Citation

Floyd, Thomas L. Electronic devices: conventional current version. Pearson, 2012.

Collection

Điện

Related document

Electronic Devices Conventional Current VersionTự động hóa hệ thống lạnhGiáo trình lý thuyết điều khiển tự động

Electronic Devices Conventional Current Version

Tự động hóa hệ thống lạnhGiáo trình lý thuyết điều khiển tự động

QR code

Electronic Devices Conventional Current Version

Content

  • Thứ Tư, 08:58 19/05/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Thứ Tư, 08:49 19/05/2021

Automotive technology: A systems approach

Thứ Tư, 08:47 19/05/2021

Basic electronics theory and practice

Thứ Tư, 08:46 19/05/2021

Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Thứ Tư, 08:43 19/05/2021

Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, hội thảo dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.

Thứ Tư, 08:31 19/05/2021