The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

This book takes the mystery out of couture techniques which many dressmakers assume are either extremely difficult, or only for the professional fashion designers

The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

Lynda Maynard

Black Publishers

2010

Abstract

This book takes the mystery out of couture techniques which many dressmakers assume are either extremely difficult, or only for the professional fashion designers. Dressmaker's Handbook shows that these skills can easily be acquired thanks to clear instructions in simple, step-by-step stages.

Containing a complete guide to the fabrics suited to each technique and insider secrets from professional dressmakers, the book also includes catch-up panels and refresher notes for novices. The book is divided into 3 sections: couture bindings and finishes, designer underpinnings and finishing touches.

Overall a book of fascinating techniques to take any sewing enthusiast to new levels of skill, enjoyment and confidence.

Citation

Lynda Maynard. The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results, Black Publishers, 2010

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related document

The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional resultsNew Product Development in Textiles: Innovation and ProductionSmart Clothing: Technology and Applications

The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

New Product Development in Textiles: Innovation and Production

Smart Clothing: Technology and Applications

QR code

The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

Content

  • Thứ Tư, 09:57 19/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020

Thứ Tư, 09:55 19/05/2021

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thứ Tư, 08:59 19/05/2021

Electronic Devices Conventional Current Version

Thứ Tư, 08:58 19/05/2021

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Thứ Tư, 08:49 19/05/2021

Automotive technology: A systems approach

Thứ Tư, 08:47 19/05/2021