Vật liệu học cơ sở

Hiện nay vật liệu kim loại vẫn còn chiếm địa vị chủ chốt và rất quan trọng, song không còn giữ được ngôi độc tôn trong chế tạo cơ khí vì ngoài nó ra người ta đang sử dụng ngày một nhiều hơn ceramic, polyme và đặc biệt là compozit

Vật liệu học cơ sở

Nghiêm Hùng

Khoa học tự nhiên & Công nghệ

2014

Tóm tắt

Hiện nay vật liệu kim loại vẫn còn chiếm địa vị chủ chốt và rất quan trọng, song không còn giữ được ngôi độc tôn trong chế tạo cơ khí vì ngoài nó ra người ta đang sử dụng ngày một nhiều hơn ceramic, polyme và đặc biệt là compozit. Trong các trường đại học kỹ thuật và chuyên nghiệp đã và đang có sự chuyển đổi giảng dạy môn "Kim loại học và nhiệt luyện" hay "Vật liệu kim loại" sang "Vật liệu học" hay "Vật liệu học cơ sở". Cuốn sách này ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

Ở nước ngoài người ta thường dùng từ "Khoa học và công nghệ vật liệu" (Materials Science and Engineering) để đặt tên cho loại sách này. Khoa học vật liệu là môn học nghiên cứu mối quan hệ giữa tổ chức và tính chất của vật liệu, trên cơ sở đó Công nghệ vật liệu có mục tiêu là thiết kế hay biến đổi tổ chức vật liệu để đạt tới các tính chất theo yêu cầu.

Trích dẫn

Hùng, Nghiêm. "Vật liệu học cơ sở", Khoa học tự nhiên & Công nghệ, 2014.

Bộ sưu tập

Cơ khí, chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Vật liệu học cơ sởEngineering metrology and measurementsAutomotive technology: A systems approach

Vật liệu học cơ sở

Engineering metrology and measurementsAutomotive technology: A systems approach

Mã QR

Vật liệu học cơ sở

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:56 19/05/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Engineering fundamentals: an introduction to engineering

Thứ Tư, 12:49 19/05/2021

Consecutive Interpreting: A Short Course

Thứ Tư, 10:40 19/05/2021

Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.

Thứ Tư, 09:59 19/05/2021

The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

Thứ Tư, 09:57 19/05/2021

Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020

Thứ Tư, 09:55 19/05/2021

Video giới thiệu