Engineering fundamentals: an introduction to engineering

Specifically designed as an introduction to the exciting world of engineering, ENGINEERING FUNDAMENTALS: AN INTRODUCTION TO ENGINEERING encourages students to become engineers and prepares them with a solid foundation in the fundamental principles and physical laws

Engineering fundamentals: an introduction to engineering

Moaveni, Saeed

Cengage Learning

2016

Abstract

Specifically designed as an introduction to the exciting world of engineering, Engineering fundamentals: an introduction to engineering encourages students to become engineers and prepares them with a solid foundation in the fundamental principles and physical laws.

The book begins with a discovery of what engineers do as well as an inside look into the various areas of specialization. An explanation on good study habits and what it takes to succeed is included as well as an introduction to design and problem solving, communication, and ethics. Once this foundation is established, the book moves on to the basic physical concepts and laws that students will encounter regularly.

The framework of this text teaches students that engineers apply physical and chemical laws and principles as well as mathematics to design, test, and supervise the production of millions of parts, products, and services that people use every day. By gaining problem solving skills and an understanding of fundamental principles, students are on their way to becoming analytical, detail-oriented, and creative engineers.

Citation

Moaveni, Saeed. Engineering fundamentals: An introduction to engineering. Cengage learning, 2015.

Collection

Cơ khí, chế tạo máy

Related document

Engineering fundamentals: an introduction to engineeringEngineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th editionEngineering metrology and measurements

Engineering fundamentals: an introduction to engineering

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th editionEngineering metrology and measurements

QR code

Engineering fundamentals: an introduction to engineering

Content

  • Thứ Tư, 12:49 19/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Consecutive Interpreting: A Short Course

Thứ Tư, 10:40 19/05/2021

Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.

Thứ Tư, 09:59 19/05/2021

The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

Thứ Tư, 09:57 19/05/2021

Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020

Thứ Tư, 09:55 19/05/2021

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thứ Tư, 08:59 19/05/2021