Creating autonomous vehicle systems

This book is the first technical overview of autonomous vehicles written for a general computing and engineering audience. The authors share their practical experiences of creating autonomous vehicle systems. These systems are complex, consisting of three major subsystems

Creating autonomous vehicle systems

Shaoshan Liu

Morgan & Claypool Publishers

2018

Abstract

This book is the first technical overview of autonomous vehicles written for a general computing and engineering audience. The authors share their practical experiences of creating autonomous vehicle systems. These systems are complex, consisting of three major subsystems: algorithms for localization, perception, and planning and control; client systems, such as the robotics operating system and hardware platform; and the cloud platform, which includes data storage, simulation, high-definition (HD) mapping, and deep learning model training. The algorithm subsystem extracts meaningful information from sensor raw data to understand its environment and make decisions about its actions. The client subsystem integrates these algorithms to meet real-time and reliability requirements. The cloud platform provides offline computing and storage capabilities for autonomous vehicles. Using the cloud platform, we are able to test new algorithms and update the HD map-plus, train better recognition, tracking, and decision models.

This book consists of nine chapters.

  • Chapter 1: provides an overview of autonomous vehicle systems;
  • Chapter 2: focuses on localization technologies;
  • Chapter 3: discusses traditional techniques used for perception;
  • Chapter 4: discusses deep learning based techniques for perception;
  • Chapter 5: introduces the planning and control sub-system, especially prediction and routing technologies;
  • Chapter 6: focuses on motion planning and feedback control of the planning and control subsystem;
  • Chapter 7: introduces reinforcement learning-based planning and control;
  • Chapter 8: delves into the details of client systems design;
  • Chapter 9: provides the details of cloud platforms for autonomous driving.

Citation

Liu, Shaoshan, et al. "Creating autonomous vehicle systems." Synthesis Lectures on Computer Science 6.1 (2017): i-186.

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

Creating autonomous vehicle systemsAutomotive control systemsBasic electronics theory and practice

Creating autonomous vehicle systems

Automotive control systems

Basic electronics theory and practice

QR code

Creating autonomous vehicle systems

Content

  • Thứ Năm, 09:20 20/05/2021

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Intonation and meaning

Thứ Năm, 09:17 20/05/2021

Understanding automotive electronics

Thứ Năm, 09:04 20/05/2021

Fuzzy Logic Toolbox™ User's Guide: Matlab

Thứ Năm, 08:44 20/05/2021

Luyện kỹ năng nghe và viết chính tả Tiếng Anh

Thứ Năm, 08:37 20/05/2021

Modern control systems: Thirteenth editiion

Thứ Năm, 08:34 20/05/2021

Video giới thiệu